Powiat Węgorzewski przystąpił do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

2023-03-30 09:00:00(ost. akt: 2023-04-06 11:22:31)   Artykuł sponsorowany

Autor zdjęcia: pixabay.com

Powiat Węgorzewski przystąpił do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023. Celem programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Powiat węgorzewski przystąpił do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, którego realizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie, ul. gen. J. Bema 16 A. Program finansowany jest ze środków Funduszu
Solidarnościowego.

Samorząd pozyskał ponad 250 tys. zł ze środków Funduszu Solidarnościowego. Głównym celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren powiatu węgorzewskiego.

Limit godzin usług asystencji osobistej zaplanowanych w 2023 roku na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:
- 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
- 715 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- 300 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
- 300 godzin dla dziecka do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5