Wodociąg do każdego domu w gminie Budry

2022-11-22 08:43:53(ost. akt: 2022-11-22 08:52:35)
Józef Markiewicz, wójt gminy Budry zapowiada wydanie publikacji o Budrach

Józef Markiewicz, wójt gminy Budry zapowiada wydanie publikacji o Budrach

Autor zdjęcia: telewizjaolsztyn.pl

Gmina Budry jako jedna z ośmiu gmin na Warmii i Mazurach otrzymała 3,6 mln zł na inwestycje wodno-ściekowe oraz dotację na rozwój oferty turystycznej. To szansa na budowę wodociągu do najdalej położonych gospodarstw i modernizację oczyszczalni. Powstanie też książka o Budrach.
Pomoc na realizację pierwszych umów z „Gospodarki wodno-ściekowej“ z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 22 mln zł. Obecny limit środków dla województwa warmińsko-mazurskiego to prawie 115 mln zł, a potrzeby zgłoszone w ramach ostatniego naboru wniosków przekroczyły 224 mln zł. Pieniądze przeznaczone są na budowę lub modernizację oczyszczalni ścieków, ujęć wody i stacji uzdatniania wody, systemów kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę. Dofinansowanie przyznane gminie Budry przez samorząd województwa to bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców zamieszkujących w odległych gospodarstwach, którzy od dawna czekają na doprowadzenie wody. Dzięki dotacji możliwa będzie również modernizacja oczyszczalni ścieków. Ogółem na inwestycję wodno-ściekową w gminie Budry samorząd Warmii i Mazur przyznał dofinansowanie w wysokości 3,6 mln złotych. Umowa została podpisana 18 listopada.

Józef Markiewicz, wójt gminy Budry oraz 7 innych samorządowców Warmii i Mazur podpisało umowy z marszałkiem województwa na dofinansowanie inwestycji wodociągowych w gminach
Fot. warmia.mazury.pl
Józef Markiewicz, wójt gminy Budry oraz 7 innych samorządowców Warmii i Mazur podpisało umowy z marszałkiem województwa na dofinansowanie inwestycji wodociągowych w gminach

- Podpisałem z marszałkiem województwa dwie umowy, jedną na dokończenie inwestycji wodno-ściekowej i doprowadzenie wszystkim mieszkańcom wody w naszej gminie. Nareszcie w odległości dwóch kilometrów od sieci ludzie będą mieli wodę. Przebudujemy też jedną oczyszczalnię ścieków. Jest to inwestycja bardzo potrzebna, z której się cieszę - mówi Józef Markiewicz, wójt gminy Budry. - Druga umowa dotyczy materiałów promocyjnych na rzecz rozwijania oferty turystycznej. Planujemy wydanie książki na temat Buder, naszej historii, mieszkańców. Książka jest już w trakcie opracowywania.

Jak zapowiada wójt Markiewicz, niezwykle ciekawa publikacja będzie doskonała formą promocji gminy Budry, zostanie udostępniona mieszkańcom oraz gościom m.in. podczas festynów, jarmarków i innych wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych.

Podczas spotkania zawarto również sześć umów na kwotę 460 tys. zł z programu LEADER w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z samorządami gminnymi z obszaru trzech różnych LGD. Wnioski były składane za pośrednictwem trzech LGD: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie“, Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze“ oraz Lokalna Grupa Działania „Ziemia Lubawska“. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na stworzenie niezbędnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na trenach wiejskich. W ramach programu Lokalna Grupa Rybacka planuje zagospodarowanie terenu plaży miejskiej w Okartowie w gminie Orzysz.
- Leader to pieniądze wydane na świetlice wiejskie, place zabaw i to, co jest niezbędne, a cieszy się największym zainteresowaniem w środowiskach wiejskich. Dobrze wyposażone świetlice to życie na wsi. To działalność kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, różnych stowarzyszeń, które działają w obszarach wiejskich – podsumowuje Sylwia Jaskulska, członek zarządu województwa.
Renata Szczepanik

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5