„Godni Naśladowania” – XIX edycja konkursu!

2022-08-22 07:51:49(ost. akt: 2022-08-22 08:02:23)
Laureat ubiegłorocznej edycji konkursu Godni Naśladowania - Straż Ochrony Przyrody i Praw Zwierząt

Laureat ubiegłorocznej edycji konkursu Godni Naśladowania - Straż Ochrony Przyrody i Praw Zwierząt

Autor zdjęcia: Archiwum organizatora i SOPiPZ

Organizacja, Pozarządowiec, Samorząd i Przedsiębiorca – to kategorie w konkursie „Godni Naśladowania”. Już można zgłaszać do 19. edycji konkursu osoby, organizacje i instytucje, które wyróżnia szczególna działalność na rzecz innych i troska o dobro wspólne.
Rada Organizacji Pozarządowych Warmii i Mazur już po raz 19. ogłosiła konkurs pod hasłem „Godni Naśladowania”, organizowana pod patronatem honorowym Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 10 października, podczas gali organizacji pozarządowych.

Celem Konkursu jest upowszechnianie na poziomie regionalnym i lokalnym aktywności obywatelskiej i społecznej prowadzonej przez organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz działaczy społecznych. Ponadto Konkurs promuje działania samorządów oraz przedsiębiorców, którzy podejmują i rozwijają współpracę z podmiotami obywatelskimi na rzecz dobra wspólnego. O przyznaniu statuetek "Godni Naśladowania" oraz innych nagród i wyróżnień decyduje Kapituła Konkursu, w skład której wchodzą przedstawiciele współorganizatorów oraz głównych patronów, a także inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady, np. laureaci poprzednich edycji.

Organizator zaprasza do zgłaszania kandydatów i kandydatki do nagrody w czterech kategoriach:
I. Organizacja Godna Naśladowania,
II. Pozarządowiec Godny Naśladowania,
III. Samorząd Godny Naśladowania,
IV. Przedsiębiorca Godny Naśladowania.

Aby zgłosić udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wraz z załącznikami przesłać w formie elektronicznej na adres email: godninasladowania@gmail.com. Zgłoszenie należy przesyłać do 31 sierpnia 2022 roku.

Organizatorem Konkursu jest Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Współorganizatorami są: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Stowarzyszenie ESWIP, Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, Bank Żywności w Olsztynie oraz Chorągiew Warmińsko-Mazurska Związku Harcerstwa Polskiego.
ona

2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5