Wakacyjna praca studentów. Kiedy trzeba za niego opłacać składki?

2022-07-07 11:59:13(ost. akt: 2022-07-07 12:23:16)

Autor zdjęcia: Renata Szczepanik

Podczas wakacji wielu studentów na Warmii i Mazurach zatrudnia się w różnych branżach, głównie turystycznej, gastronomicznej i przy zbiorach warzyw i owoców. Warto wiedzieć w jakich przypadkach odprowadzane są za nich składki i z jakich świadczeń mogą korzystać.
Studenci najczęściej pracują w sezonie letnim na umowę zlecenia i o dzieło. Niezależnie czy jest się studentem czy nie, od umowy o dzieło nie płaci się żadnych składek, o ile jest to jedyny tytuł do ubezpieczeń społecznych. A jak jest z umową zlecenie?

- Student do ukończenia 26 roku życia nie jest obejmowany ubezpieczeniami z tytułu umowy zlecenia ani obowiązkowo, ani dobrowolnie, o ile nie wykonuje umowy zlecenia z własnym pracodawcą albo na jego rzecz. By tak się stało zleceniobiorca musi posiadać status studenta przez cały czas trwania umowy zlecenia - informuje Katarzyna Krupicka, rzecznik ZUS. - Wówczas zleceniodawca nie opłaca za niego żadnych składek. Student co prawda ma większe wynagrodzenie, ale nie ma ubezpieczenia i gdy przydarzy się mu wypadek, czy choroba nie będzie mógł korzystać ze świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, czy chorobowego.

Fot. Renata Szczepanik


Co ważne osoba, która uczy się na studiach doktoranckich lub podyplomowych nie jest studentem według przepisów ubezpieczeniowych, nawet jeśli ma mniej niż 26 lat.

- Jeśli natomiast student podpisze umowę zlecenia z własnym pracodawcą, to w takim przypadku ta umowa traktowana jest tak samo jak umowa o pracę w zakresie ubezpieczeń. Ta sama zasada dotyczy sytuacji, gdy student zawrze umowę zlecenia z innym podmiotem niż własny pracodawca, ale wykonuje ją na rzecz swojego pracodawcy - wyjaśnia rzeczniczka. - Wówczas pracodawca musi opłacić od umowy zlecenia wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obywatelom sześciu państw — Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy — przysługuje kilka ułatwień związanych z procedurą uzyskania zezwolenia na pracę sezonową w Polsce
Fot. Archiwum GO
Obywatelom sześciu państw — Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy — przysługuje kilka ułatwień związanych z procedurą uzyskania zezwolenia na pracę sezonową w Polsce

Umowa o pracę
Zdarza się też, choć rzadko, że studenci w okresie wakacyjnym zatrudniani są również na podstawie stosunku pracy. W takim przypadku student nawet jeśli ma mniej niż 26 lat podlega ubezpieczeniom społecznym na takich samych zasadach jak pozostali pracownicy.

- Gdy z umowy są za nich odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne mogą liczyć na szereg świadczeń z ZUS-u np. w razie choroby, macierzyństwa, konieczności opieki nad chorym członkiem rodziny czy długotrwałej niezdolności do pracy. Składki powiększają również zgromadzone na koncie emerytalne środki – informuje Katarzyna Krupicka, rzecznik prasowy ZUS.

Fot. Renata Szczepanik

Gdy student skończy naukę lub przez jakiś czas nie ma statusu studenta (np. w czerwcu obronił licencjat i od października rozpocznie uzupełniające studia magisterskie), powinien o tym poinformować swojego zleceniodawcę. Zleceniodawca będzie musiał go zgłosić do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Także po ukończeniu przez studenta 26 lat zleceniodawca ma obowiązek zgłosić go do ubezpieczeń. W takiej sytuacji jeśli student pracuje na umowę zlecenia i jest to jedyny tytuł do ubezpieczeń społecznych, to podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu i zdrowotnemu. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne, a objęcie nim następuje na wniosek zleceniobiorcy (studenta) zgłoszony do zleceniodawcy.

Praca za granicą
Student, który podczas wakacji wyjeżdża w celach zarobkowych do innego państwa Unii Europejskiej podlega ubezpieczeniu w kraju, w którym wykonuje pracę pod warunkiem, że nie prowadzi w Polsce żadnej aktywności zawodowej. Student, który zamierza wyjechać do pracy sezonowej za granicę może złożyć do ZUS-u wniosek o udzielenie informacji na temat właściwego ustawodawstwa. Na wnioski studentów podejmujących pracę sezonową za granicą ZUS wydaje pisma informujące o zasadach podlegania ubezpieczeniom - dodaje Katarzyna Krupicka.
ona

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5