Konsultacje z mieszkańcami w sprawie lasów Nadleśnictwa Borki

2022-02-10 14:18:39(ost. akt: 2022-02-10 14:25:17)

Autor zdjęcia: K. Miszkiel/Nadleśnictwo Borki

Do 11 marca trwają konsultacje społeczne w sprawie leśnych terenów Nadleśnictwa Borki, które mają pozostać nienaruszone czyli w naturalnym stanie. W ekosystemach referencyjnych Nadleśnictwo nie może pozyskiwać między innymi drewna.
Powierzchnia zarządzana przez Nadleśnictwo wynosi niespełna 26 tyś. ha i charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem kompleksów leśnych. W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa znajduje się duża część Krainy Wielkich Jezior Mazurskich oraz większość obszaru Puszczy Boreckiej. To niewątpliwie wyjątkowe bogactwo przyrodnicze. Zgodnie z Krajowym Standardem Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce chroniona jest różnorodność biologiczna i wartości z nią związane takie jak zasoby wodne, gleby, rzadkie i nietrwałe ekosystemy oraz walory krajobrazowe, co w rezultacie utrwala ekologiczne funkcje lasu. Dlatego też obowiązkiem nadleśnictwa jest oznaczenie tzw. ekosystemów referencyjnych.

- Nadleśnictwo wyznacza, zachowuje i zaznacza na mapach ekosystemy referencyjne – informują leśnicy. - Jako ekosystemy referencyjne w pierwszej kolejności wyznaczane są powierzchnie w stanie naturalnym lub maksymalnie zbliżonym do naturalnego. Takie obszary, stosownie do ich planów są pozostawione bez ingerencji w naturalnym stanie.

Fot. K. Baprawski/Nadleśnictwo Borki

A to między innymi oznacza, że w tych ekosystemach nie pozyskuje się drewna. Łącznie powierzchnie wyznaczone dla celów ochrony bioróżnorodności są nie mniejsze niż 10% powierzchni certyfikowanej.

- Wybór obszarów leśnych objętych ochroną będzie prowadzony w oparciu o rozpoznanie kluczowych walorów biologicznych między innymi poprzez konsultacje z jednostkami naukowymi, organizacjami przyrodniczymi oraz samorządami – informuje Adam Morko, nadleśniczy Nadleśnictwa Borki. - Uwzględniając okoliczności wynikające z nałożonych zadań ochronnych na części dotychczasowych powierzchni referencyjnych, Nadleśnictwo Borki przedstawia do konsultacji społecznych zweryfikowaną listę powierzchni proponowanych jako obszary referencyjne, czyli wyłączone z gospodarowania.

Aktualna mapa i wykaz obszarów referencyjnych na terenie zarządzanych przez Nadleśnictwo Borki znajdują się na stronie internetowej nadleśnictwa: borki.bialystok.lasy.gov.pl

Wszyscy zainteresowani udziałem w konsultacjach mogą składać uwagi i wnioski w terminie do dnia 11.03.2022 roku na adres mailowy Nadleśnictwa Borki borki@bialystok.lasy.gov.pl z podaniem tematu „Konsultacje REF”.
rs2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5