Konkurs na "Najpiękniejszy ogród w gminie Pozezdrze" rozstrzygnięty

2021-09-22 11:00:00 (ost. akt: 2021-09-22 11:26:23)

Autor zdjęcia: Arch. GBP Pozezdrze

Dziewięć miejsc zgłoszono do konkursu na "Najpiękniejszy ogród gminy Poezdrze". Według komisji konkursowej najpiękniejsze ogrody znajdują się w Radziszewie, Przytułach i Stręgielku.
Konkurs na początku sierpnia ogłosiła Gminna Biblioteka Publiczna w Pozezdrzu w ramach realizowanego projektu z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse”. Patronat honorowy nad konkursem objął wójt gminy Pozezdrze.

Organizatorzy mieli na celu promocję gminy Pozezdrze, poprawę estetyki otoczenia, promocję pomysłowości i nowatorskich rozwiązań dekracyjnych, a także inspirowanie mieszkańców do współtworzenia zielonej przestrzeni.

Uczestnikiem konkursu mógł zostać mieszkaniec gminy Pozezdrze. Do konkursu zgłosiło się 9 osób z terenu gminy, które złożyły stosowne deklaracje uczestnictwa w konkursie.

Oceną zgłoszonych miejsc zajęła się komisja konkursowa w składzie: Anna Czapska – przewodnicząca; Kamila Botsch - członek komisji, pracownik GOK-u; Victoria Vinci - członek komisji, uczestniczka projektu „Nasze ogrodowe inspiracje”, Małgorzata Matwiejszyn – członek komisji, pracownik biblioteki.


Komisja oceniała ogrody na podstawie dostarczonych przez uczestników zdjęć. Brano pod uwagę estetykę, dobór kwiatów i krzewów, aranżację. Maksymalnie moż było zdobyć 120 punktów.

Oto wyniki:
1. miejsce - Iwona Baran, Radziszewo
2. miejsce - Janusz Zakrzewski, Przytuły
3. miejsce - Danuta Letki, Stręgielek

Kolejne miejsca według punktacji:
4. Danuta Górska, Harsz
5. Maria Twarowska, Kuty,
6. Stanisław Matulewicz, Pozezdrze
7. Małgorzata Sieniuć, Przytuły
8. Irena Statkiewicz, Kuty
9. Olga Zalewska, Pozezdrze

Podczas sesji Rady Gminy Pozezdrze 20 września wójt Bohdan Mohyła wraz z Bronisławem Fronckiewiczem, kierownikiem Gminnej Biblioteki Publicznej, dokonali uroczystego podsumowania konkursu na „Najpiękniejszy ogród w Gminie Pozezdrze” – I edycja. Wójt serdecznie podziękował wszystkim za wzięcie udziału w tak inspirującym konkursie, za wkładane serce w zadbanie swoich obejść, tworzenie pięknych ogrodów, dbanie o estetykę i kreatywność.

Zwycięzcy otrzymali ufundowane przez wójta puchary, dyplomy i ozdobne wrzosy do ogrodu.


Zdjęcia konkursowych ogrodów można ogladać na stronie internetowej biblioteki https://gbppozezdrze.naszabiblioteka.com/], a także na stronie internetowej gminy Pozezdrze [url]https://pozezdrze.pl/
2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5