Szansa dla młodych rolników i małych gospodarstw

2021-03-30 10:18:11 (ost. akt: 2021-03-30 10:22:57)

Autor zdjęcia: unsplash

Bezzwrotna premia dla młodych rolników oraz bezzwrotna pomoc finansowa na rozwój gospodarstwa. Rusza nabór wniosków na dofinansowanie gospodarstw rolnych.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od jutra, 31 marca rozpoczyna przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w ramach dwóch programów.

O bezzwrotną premię w wysokości 150 tys. zł będą mogli ubiegać się młodzi rolnicy. Wsparcie to jest zachętą dla młodego pokolenia do rozwijania rolniczego biznesu. Umożliwi zachowanie opłacalności produkcji rolnej, a w dłuższej perspektywie czasowej pozwoli na jej zwiększenie. Premia musi w całości zostać przeznaczona na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Minimum 70% premii należy zainwestować w środki trwałe. O bezzwrotną premie mogą ubiegać się rolnicy w wieku do 40 lat, posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni minimum 1 ha, rozpoczęli prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku, posiadają lub utworzą gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. do 150 tys. euro;

Drugi nabór wniosków dotyczy przyznania 60 tys. zł bezzwrotnej pomocy na restrukturyzację małych gospodarstw. O wsparcie finansowe może starać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 hektar użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro. Wniosek może złożyć osoba zarówno ubezpieczona w KRUS-ie, jak i w ZUS-ie. Nie ma zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie. Pod warunkiem, że dochód lub przychód z działalności rolniczej stanowi co najmniej 25 proc. całości dochodów lub przychodów.
rs


2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5