Przymus szczepienia pod groźbą utraty pracy? Radni apelują do premiera

2021-03-04 12:30:46(ost. akt: 2021-03-04 12:29:20)

Autor zdjęcia: arch.UG Pozezdrze

Radni z Pozezdrza apelują do premiera o równe traktowanie osób zaszczepionych i niezaszczepionych przeciw Covid-19. Sprzeciwiają się segregacji, zastraszaniu i presji w stosunku do osób, które nie przyjęły szczepionki, szczególnie służb medycznych i mundurowych.
Kwestia szczepień przeciwko COVID-19 wywołuje ożywioną dyskusję w przestrzeni publicznej dotyczącą zapowiedzi różnicowania obostrzeń sanitarnych dla osób zaszczepionych i niezaszczepionych. Podnoszone są wątpliwości natury medycznej, prawnej i etycznej. Rada Gminy w Pozezdrzu wystąpiła do premiera z apelem przeciwko dyskryminowaniu społeczeństwa, wywieraniu presji czy stosowaniu segregacji ze względu na szczepienia przeciwko SARS-COV-2. Z inicjatywą wystąpił jeden z radnych w związku z ostatnimi informacjami medialnymi oraz na skutek petycji od organizacji pozarządowych, które domagających się interwencji od lokalnego samorządu.

– W mediach słyszymy, że osoby niezaszczepione nie wejdą do teatru czy samolotu, a podróżować będzie można ze specjalnym paszportem – informuje Ryszard Łabacz, radny Rady Gminy w Pozezdrzu, wnioskodawca apelu do premiera rządu. – Nie godzę się z takim traktowaniem. Uważam, że wiele osób, w tym mieszkańców naszej gminy, może być narażonych na poważne restrykcje i utratę przysługujących im praw. To dyskryminacja. Szczepienia są dobrowolne i każdy sam decyduje, czy chce się zaszczepić. Nie jestem przeciwnikiem szczepień, słucham naukowców i ekspertów. Nie podważam ich opinii i nie wypowiadam się w kwestiach medycznych. Jednak osoby niezaszczepione nie mogą być traktowane jak obywatele drugiej kategorii. Sytuacja dla nas wszystkich jest nowa, ale nie zgadzam się na dyskryminację ze względu na to, czy ktoś jest zaszczepiony czy nie. Zaproponowałem Radzie Gminy zajęcie stanowiska w tej kwestii.

Apel pozezdrzańskich samorządowców jest odpowiedzią na liczne petycje, jakie otrzymuje Rada Gminy od organizacji z terenu całego kraju, ale również lokalnego stowarzyszenia, które od wielu miesięcy postulują o podjęcie działań przez lokalnych radnych. Wszystkie dotychczasowe petycje radni odrzucili.

– Rozstrzyganie zasadności i skuteczności szczepień nie należy do kompetencji Rady Gminy, czego domagają się różne środowiska i organizacje w swoich petycjach – informuje Barbara Ginkowska. – Wyrażając jednak troskę o naszych mieszkańców wystąpiliśmy z apelem do szefa rządu o niedyskryminowanie społeczeństwa ze względu na szczepienia. Nasze zdanie w tej kwestii i stanowisko wysłaliśmy również do Sejmu i Senatu.

Zdaniem Rady powołującej się na Konstytucję RP, nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakichkolwiek przyczyn. Samorządowcy z Pozezdrza za niedopuszczalne uważają podejmowanie jakichkolwiek działań zmierzających do wykluczenia obywateli z różnych sfer życia z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych. Sprzeciwiają się wywieraniu presji zachęcającej do stosowania segregacji ludzi na zaszczepionych i niezaszczepionych, stosowania praktyk szantażu w celu przymuszenia obywateli w tym, służb medycznych, mundurowych czy innych do zaszczepienia się szczepionką przeciw Covid-19 pod groźbą rozwiązania stosunku pracy.
Renata Szczepanik

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5