Zanim odpalisz fajerwerki - przeczytaj!

2016-12-30 12:05:54(ost. akt: 2016-12-30 12:16:52)

Autor zdjęcia: pixabay.com

Nieumiejętne obchodzenie się z petardami i fajerwerkami, każdego roku jest przyczyną wielu nieszczęśliwych wypadków. Pamiętajmy o zachowaniu bezpieczeństwa przy ich odpalaniu, a przede wszystkim o rozsądku i rozwadze. Zabawa taka może nas także drogo kosztować, bowiem oprócz 31 grudnia i 1, 13 i 14 stycznia obowiązuje zakaz ich używania.
W sylwestrową odpalamy więcej fajerwerków niż przez cały rok. W tym czasie na terenie Unii Europejskiej dochodzi do kilkuset poparzeń, zranień i pożarów, a nawet wypadków śmiertelnych. Przyczyną większości jest niewłaściwe użytkowanie petard i nieprzestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Statystyki jednoznacznie wskazują, że nieumiejętne obchodzenie się z nimi jest przyczyną wielu nieszczęśliwych wypadków. 80 proc. ofiar stanowią mężczyźni w wieku 19-50 lat. Najczęstsze obrażenia to oparzenia i skaleczenia głowy i rąk, urazy oczu i uszkodzenia słuchu. Należy pamiętać o tym, że pomimo zapewnień producentów i sprzedawców, że są to materiały całkowicie bezpieczne, mamy do czynienia z materiałami wybuchowymi!

— Przypominamy, że używanie w miejscach lub obiektach publicznych petard oraz innych materiałów pirotechnicznych jest zabronione i zagrożone karą grzywny (nawet do 500 zł) — mówi Agnieszka Filipska, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie. — Zakaz ten nie obowiązuje w dniach 31 grudnia, 1, 13 i 14 stycznia, jak również podczas imprez okolicznościowych po uzyskaniu zgody właściwego terytorialnie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Mając powyższe na uwadze przypominamy:
1. Sprzedaż petard i fajerwerków jest dozwolona tylko osobom pełnoletnim, legitymującym się dowodem osobistym.
2. Na środkach pirotechnicznych powinna znajdować się instrukcja użycia w języku polskim.
3. Petardy i fajerwerki należy kupować tylko z legalnych źródeł, sklepów mających odpowiednie zezwolenie.

Jak bezpiecznie używać fajerwerków i petard:
1. Należy przeczytać instrukcję znajdującą się na petardach i fajerwerkach.
2. Nie używać środków pirotechnicznych w dużej grupie osób i w miejscach publicznych.
3. Nie trzymać odpalonych petard w dłoniach.
4. Nie używać fajerwerków i petard pod wpływem alkoholu.
5. Zwrócić szczególną uwagę na dzieci, które nie powinny bez opieki osób dorosłych posługiwać się środkami pirotechnicznymi.
6. Nie odpalać petard i fajerwerków wewnątrz pomieszczeń, na balkonach i tarasach.
7. Przechowywać petardy i fajerwerki w suchych, oddalonych od źródeł ciepła i niedostępnych dla dzieci pomieszczeniach


2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5