Dodatkowe dwa dni wolne od pracy

2023-08-13 10:37:09(ost. akt: 2023-08-13 10:40:29)

Autor zdjęcia: MCH

Pracownikom w Polsce przysługuje 20 lub 26 dni urlopu - w zależności od przepracowanych lat. Jest jednak sposób, by mieć więcej wolnego. Dodatkowe dwa dni wolne od pracy może dostać prawie każdy pracownik.
„Krew darem życia” – i trudno się nie zgodzić z tym hasłem. Do tej pory nie wynaleziono odpowiednika, który w pełni zastąpiłby krew. Na wagę złota, szczególnie w okresie wakacyjnym, są krwiodawcy. Skoro są tak cenni to, na jakie przywileje mogą liczyć?

Osobie, która bezpłatnie oddała krew oraz została zarejestrowana w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przysługuje:
- tytuł „Honorowego Dawcy Krwi”,
- zwolnienie od pracy w dniu, w którym oddaje krew, i na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi na zasadach określonych w odrębnych przepisach, -zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy,
- zwrot kosztów przejazdu do Centru Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju, koszt przejazdu ponosi Centrum,
- posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi lub jej składników o wartości kalorycznej 4.500 kalorii,
- dawcom rzadkich grup i dawcom, którzy przed pobraniem zostali poddani zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom w celu uzyskania osocza lub surowic diagnostycznych, przysługuje oprócz wymienionych uprawnień ekwiwalent pieniężny za pobraną krew i związane z tym zabiegi,
- możliwość odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa w danym roku podatkowym.
- Każdej kobiecie, która oddała co najmniej 5 litrów krwi i każdemu mężczyźnie, który oddał co najmniej 6 litrów krwi oraz każdemu kto oddał odpowiadającą tej objętości ilość innych składników krwi przysługuje tytuł i odznaka „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”. Dodatkowe przywileje przysługujące Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi:
- uprawnienie do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach,
- bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazami (leków podstawowych i uzupełniających - według dawnej nomenklatury) do wysokości limitu ceny.
- Osobom, które oddały 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych składników może być dodatkowo nadana odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”
Odznaczenie przyznawane jest przez Ministra Zdrowia. Wzór oraz szczegółowe zasady i tryb nadawania odznaki „Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, zostały określony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Dodatkowy wolny dzień od pracy
Jeszcze kilka lat temu honorowy dawca krwi mógł dostać jeden dzień wolnego - w ten sam dzień, w którym oddał krew. Jednak w 2021 roku w ramach tak zwanej ustawy covidowej rząd zdecydował, że w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego przysługiwać będą dwa dni wolnego - dzień, w którym oddaliśmy krew, i dzień kolejny. Była to odpowiedź na spadek liczby dawców w pierwszym roku pandemii.
Mimo, iż od lipca 2023 roku w Polsce nie obowiązuje już ani stan epidemii, ani zagrożenia epidemicznego. Honorowi dawcy krwi wciąż jednak mogą liczyć na dwa dni wolnego, ponieważ rząd wprowadził odpowiednie zmiany w ustawie o publicznej służbie krwi.

2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5