Powiatowe obchody Święta Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Szczytnie

2023-08-08 17:03:42(ost. akt: 2023-08-08 17:14:04)

Autor zdjęcia: KPP w Szczytnie

Święto Policji jest wyjątkowym i ważnym dniem dla wszystkich policjantów. To szczególny dzień awansów, odznaczeń i życzeń płynących pod adresem funkcjonariuszy, którzy na co dzień z oddaniem służą i pomagają społeczeństwu. To ważne wydarzenie szczycieńscy policjanci uczcili na pasymskim rynku.
Święto Policji to szczególny dzień dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Policji. Jest to również czas awansów, nominacji, odznaczeń oraz podziękowań zarówno dla samych policjantów, jak też pracowników Policji.

Podczas tegorocznych, powiatowych obchodów Święta Policji pracownica cywilna szczycieńskiej komendy została odznaczona srebrnym medalem za długoletnią służbę, dwóch policjantów otrzymało odznakę „Zasłużony Policjant”, a 22 funkcjonariuszy zostało mianowanych na wyższy stopień policyjny.
Obrazek w tresci

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki oraz I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie insp. Arkadiusz Sylwestrzak wręczyli odznaczenia pracownikowi Policji oraz dwóm funkcjonariuszom:
Prezydent RP Andrzej Duda postanowieniem z dnia 12 stycznia 2023r. za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczył:
MEDALEM SREBRNYM ZA DŁUGOLTNIĄ SŁUŻBĘ – panią Iwonę Sieję.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych, którymi przyczynili się do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa lub porządku publicznego nadał:
SREBRNĄ ODZNAKĘ „ZASŁUŻONY POLICJANT” – podkom. Agnieszce Warownej
BRĄZOWĄ ODZNAKĘ „ZASŁUŻONY POLICJANT” – kom. Przemysławowi Godlewskiemu

Obecny na uroczystości I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie insp. Arkadiusz Sylwestrzak w towarzystwie Komendanta Powiatowego Policji w Szczytnie insp. Radosława Dracha wręczyli akty mianowania na wyższe stopnie służbowe funkcjonariuszom. Mianowano: w korpusie aspirantów Policji - 3 funkcjonariuszy, w korpusie podoficerów Policji - 10 funkcjonariuszy, w korpusie szeregowych – 9 funkcjonariuszy.

Na stopień starszego aspiranta Policji mianowani zostali:
asp. Grzegorz Kosiński
asp. Marcin Mroziński
Na stopień aspiranta Policji mianowany został:
mł. asp. Tomasz Bielski
Na stopień sierżanta sztabowego Policji mianowani zostali:
st. sierż. Kamil Szczepanek
st. sierż. Agata Szoda
st. sierż. Dominik Zdunek

Na stopień starszego sierżanta Policji mianowani zostali:
sierż. Andrzej Bondaruk
sierż. Kamil Grzegorczyk
sierż. Wioletta Pichal
sierż. Kamil Rajczyk
sierż. Mateusz Rosa
sierż. Hubert Sudnik
sierż. Dariusz Wierzbicki
Na stopień sierżanta policji mianowana została:
st. post. Aleksandra Olszewska

Na stopień starszego posterunkowego Policji mianowani zostali:
post. Kamil Bazydło
post. Damian Ciecierski
post. Marcin Kania
post. Piotr Kobus
post. Mateusz Mikulak
post. Jakub Pliszka
post. Kamil Polak
post. Daniel Studniak
post. Grzegorz Załęski
Obrazek w tresci

Szef szczycieńskich policjantów podziękował swoim przełożonym, przedstawicielom samorządów lokalnych oraz służbom i instytucjom współpracującym z Policją za wspieranie wszelkich inicjatyw, za owocną i konstruktywną współpracę. Komendant podkreślił, iż policjant to nie tylko zawód, ale powołanie do służby dla dobra wspólnoty. To odpowiedzialność, która ciąży na barkach każdego funkcjonariusza, każdego dnia, niezależnie od trudności z jakimi dane jest mu się zmierzyć.
„Jestem niezmiernie dumny z każdego z Was, którzy służycie w naszych szeregach. Wasza odwaga, profesjonalizm i poświęcenie są kluczowe dla budowania zaufania społecznego i zapewnienia stabilności w naszym kraju”
Ważny aspektem, na który zwrócił uwagę Komendant, to rola jaką pełnią policjanci poza godzinami służby, gdyż każdy policjant jest partnerem dla naszej społeczności, budującym mosty zaufania i dbającym o dialog z obywatelem i służącym jako wzór dla młodszych pokoleń. Do funkcjonariuszy i ich rodzin skierował życzenia dobrego zdrowia i pomyślności w życiu prywatnym, jak również satysfakcji z pełnionych obowiązków oraz szacunku od tych, o których bezpieczeństwo policjanci dbają. Podziękowania skierował także do pracowników cywilnych doceniając ich bezcenne wsparcie.
Obrazek w tresci

Po wręczeniu aktów mianowania, odznaczeń i wyróżnień nadszedł czas na okolicznościowe przemówienia. Jako pierwszy głos zabrał Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki. W swoim przemówieniu przypomniał jak ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa odgrywają funkcjonariusze Policji i za to właśnie im podziękował, składając jednocześnie najlepsze życzenia.
Obrazek w tresci

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, insp. Arkadiusz Sylwestrzak w swoim przemówieniu skierowanym do funkcjonariuszy i pracowników cywilnych podziękował za wzorowo wykonywaną pracę na rzecz komendy i sumienną służbę. Kilkakrotnie podkreślał, że polska Policja potrafi sprostać wielu trudnym zadaniom. Słowa uznania szef małopolskiej Policji skierował do rodzin funkcjonariuszy, dziękując im za wsparcie jakie dają mężom, żonom, synom i córkom, którzy w każdy dzień tygodnia stoją na straży bezpieczeństwa całego społeczeństwa.

Podziękowania za sumienną i oddaną służbę szczycieńskich funkcjonariuszy złożył również Starosta Szczycieński Jarosław Matłach. Podkreślił, że zaangażowana, wymagająca poświęceń i często niespokojna służba jest gwarantem spokoju obywateli.

2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5