Konkurs recytatorski "Warmia i Mazury Moją Małą Ojczyzną"

2023-06-16 09:54:39(ost. akt: 2023-06-16 10:05:23)

Autor zdjęcia: Joanna Karzyńska

Celem I Powiatowego Konkursu Recytatorskiego "Warmia i Mazury Moją Małą Ojczyzną" jest upowszechnianie wśród młodzieży literatury pięknej o Warmii i Mazurach, propagowanie kultury języka polskiego oraz doskonalenie umiejętności wypowiedzi artystycznej.
Szkoła Podstawowa im. Ignacego Krasickiego w Świętajnie wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Świętajnie oraz wsparciem Starostwa Powiatowego w Szczytnie zorganizowała I Powiatowy Konkurs Recytatorski "Warmia i Mazury Moją Małą Ojczyzną". Konkurs skierowany był do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu powiatu szczycieńskiego. Do udziału w konkursie przystąpiło 22 uczestników.

— Celem konkursu jest rozbudzenie wrażliwości na piękno poezji dotyczącej Warmii i Mazur oraz upowszechnianie kultury żywego słowa, jak również kształtowanie postawy miłości, szacunku i dumy w odniesieniu do własnej ojczyzny oraz najbliższego otoczenia — mówi Anna Kowalczuk koordynator konkursu, nauczyciel języka polskiego w SP Świętajnie. — Konkursy recytatorskie pozwalają uczniom na rozwijanie umiejętności publicznych. Podczas recytacji uczniowie muszą pokonać tremę, zdobyć pewność siebie i umiejętność przemówienia do publiczności. Te umiejętności są niezwykle ważne nie tylko w szkole, ale także w życiu zawodowym. Recytowanie wierszy to nie tylko nauka na pamięć, ale również kształtowanie wyobraźni i kreatywności. Uczniowie muszą zrozumieć treść wiersza, wyobrazić sobie sytuację lub postać opisywaną przez autora i przekazać tę treść słuchaczom w sposób, który poruszy ich wyobraźnię. Bardzo cieszy nas duże zainteresowanie konkursem i mamy nadzieję, że w przyszłym roku uczestników będzie jeszcze więcej.
Obrazek w tresci

Zgromadzeni mieli okazję wysłuchać piękne wiersze Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Marii Zientary Malewskiej i Władysława Dzięgały. Młodych recytatorów oceniało jury w składzie: Grzegorz Michalecki dyrektor Banku Spółdzielczego w Szczytnie odział w Świętajnie, Wioleta Janowska dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Świętajno, Barbara Gąska dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Świętajnie oraz Joanna Karzyńska redaktor naczelna tygodnika lokalnego „Nasz Mazur”.
Jury miało bardzo trudne zadanie, bo poziom zawodników był bardzo wysoki. Zwycięzców wyłoniono biorąc pod uwagę następujące kryteria: stopień opanowania pamięciowego tekstu, deklamowanie z zastosowaniem modulacji głosu, prezentacja oraz ogólne wrażenia. Po długich naradach przyznano poszczególne miejsca i wyróżnienia. I tak pierwsze miejsce przyznano Julii Rutkowskiej, drugie Igorowi Krzyżewskiemu, natomiast trzecie miejsce zajęła Hanna Szablak.
Jury przyznało również cztery wyróżnienia a otrzymali je: Aleksandra Glapka, Anna Walas, Anna Pikura oraz Aleksander Butkiewicz.
Gratulujemy!!!

2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5