Spożywanie alkoholu „pod chmurką” - możesz dostać mandat

2023-06-16 09:08:06(ost. akt: 2023-06-16 09:18:44)
Zdjęcie ilustracyjne.

Zdjęcie ilustracyjne.

Autor zdjęcia: pixabay.com

Wiosenne i letnie miesiące to czas, w którym chętniej spędzamy czas na zewnątrz. Wraz z pojawieniem się ciepłych, słonecznych dni wraca problem picia alkoholu w miejscach publicznych. Gdzie obowiązują zakazy spożywania alkoholu „pod chmurką” i z jakimi konsekwencjami należy się liczyć w przypadku ich łamania?
W środę (14.06.2023r.) około godziny 20:30 na ulicy Żeromskiego w Szczytnie, podczas patrolowania parku, policjanci z referatu patrolowo-interwencyjnego zauważyli mężczyznę spożywającego piwo. W związku z powyższym mundurowi wylegitymowali mężczyznę pijącego alkohol w miejscu publicznym. Okazało się, że to 27-letni mieszkaniec Szczytna. Z uwagi na odmowę przyjęcia mandatu karnego przez sprawcę wykroczenia, interwencja zakończyła się sporządzeniem wniosku o ukaranie do sądu.

Zgodnie z Ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi „zabrania się spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów”. Dodamy, że miejsce publiczne to takie, do którego mają nieograniczony dostęp inni ludzie, np. park, ulica, plac, sklep, dworzec, urząd. To takie miejsce, do którego można wejść za okazaniem biletu czy karty wstępu, np. teatr, kino, stadion sportowy. Dbałość o dobro małoletnich stanowiła podstawę wprowadzenia przez ustawodawcę zakazów dotyczących miejsc, w których zabrania się spożywania napojów alkoholowych. Zalicza się do nich m.in. tereny szkół, innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich, zakładów pracy, miejsca zbiorowego żywienia, środki i obiekty komunikacji publicznej, z wyjątkiem wagonów restauracyjnych i bufetów w pociągach, w których dopuszcza się spożywanie napojów alkoholowych do 4,5 proc. Oraz piwa (art. 14 ust. 1).

Spożywanie napojów alkoholowych wbrew zakazom, w tym np. wypicie symbolicznego piwa na chodniku przy ulicy czy w parku, w myśl ustawy, stanowi wykroczenie, podlegające karze grzywny (art. 431 ust. 1). Karalne jest również jego usiłowanie (art. 431 ust. 2). Otwarta puszka z piwem w ręku siedzącego w miejskim parku na ławeczce amatora chmielowych trunków będzie więc podstawą do interwencji policjanta/strażnika miejskiego i ukarania 100-złotowym mandatem karnym. W przypadku odmowy przyjęcia mandatu, do sądu zostanie skierowany wniosek o ukaranie sprawcy wykroczenia.

2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5