Policjanci i strażnicy miejscy czuwają nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w „Dzień Wagarowicza”

2023-03-21 09:14:11(ost. akt: 2023-03-21 09:37:26)

Autor zdjęcia: Archiwum GO/GC

21 marca to kalendarzowy pierwszy dzień wiosny i znany każdemu uczniowi jako „Dzień Wagarowicza”. Policjanci w ramach zaplanowanych działań nawiązali współpracę z funkcjonariuszami Straży Miejskiej, z którymi wspólnie prowadzą obserwację i kontrolę miejsc sprzedaży wyrobów tytoniowych oraz alkoholu, szczególnie w pobliżu miejsc, które zlokalizowane są blisko szkół, dworców czy parków. Mundurowi z całą pewnością czuwać będą nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży, ale także reagować będą na wszelkie ewentualne ich niewłaściwe zachowania.
Mamy dziś w końcu wyczekany pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Zgodnie z tradycją dzień ten określany jest przez uczniów mianem Dnia Wagarowicza. Z doświadczenia wiemy, że pomimo wielu alternatywnych przedsięwzięć organizowanych przez szkoły znajdzie się też młodzież, która samowolnie opuści teren placówek. Szczycieńscy policjanci mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo młodzieży nawiązali współprace z funkcjonariuszami Straży Miejskiej by mieć na oku ich poczynania.

Funkcjonariusze będą kontrolować tereny zlokalizowane blisko szkół, dworce oraz parki, czyli miejsca w których lubi spotykać się młodzież. Będą ujawniać tzw. wagarowiczów, czyli tych uczniów, którzy przebywają poza szkołą w czasie trwania lekcji bez uzasadnionego powodu oraz sprawdzać stan trzeźwości legitymowanych osób. Warto przypomnieć, że zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich, wagary, spożywanie alkoholu czy używanie środków odurzających są przejawami demoralizacji i podlegają rozpatrzeniu przez sąd nieletnich. Na pobłażliwość policjantów nie mogą liczyć szczególnie osoby zakłócające ład i porządek, dopuszczające się wybryków chuligańskich.

Szczególnemu nadzorowi będą również podlegać placówki handlowe sprzedające alkohol i wyroby tytoniowe. Policjanci będą ostrzegać sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży przed konsekwencjami naruszenia przepisów obowiązującego prawa, a tym samym ujawniać nieuczciwych sprzedawców udostępniających alkohol i wyroby tytoniowe osobom małoletnim wbrew zakazowi. Należy pamiętać, że alkohol oraz wyroby tytoniowe to jedne z głównych zagrożeń dotykające dziś młodych ludzi. Często tworzy poważne problemy i zwiększa ryzyko wystąpienia wielu niebezpiecznych sytuacji.

Apelujemy, zatem do dzieci, młodzieży jak i do rodziców o rozwagę. Niech ten piękny, słoneczne dzień upłynie wszystkim w przyjaznej atmosferze.

2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5