Krajowa „53-ka” do przebudowy. Będzie spotkanie z mieszkańcami

2022-09-22 09:56:01(ost. akt: 2022-09-22 09:59:08)

Autor zdjęcia: GDDKiA

Szykuje się przebudowa drogi krajowej numer 53 pomiędzy Szczytnem i Olsztynem. Drogowcy zaproponowali trzy warianty poprowadzenia nowej trasy. I już zapowiadają, że będą odszkodowania za zajęte przez Skarb Państwa tereny.
Mieszkańcy gmin położonych pomiędzy Szczytnem i Olsztynem będą mogli wziąć udział w spotkaniu informacyjnym dotyczącym rozbudowy drogi krajowej nr 53 na odcinku łączącym wspomniane miasta. Organizuje je Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie a zostało zaplanowane na 6 października na godzinę 16:00.

Nowa trasa ma być bezpieczniejsza
Jak zapowiadają drogowcy, spotkanie odbędzie się w formule on-line przy użyciu ogólnodostępnego oprogramowania. Jego celem będzie poinformowanie lokalnej społeczności oraz wszystkich zainteresowanych o planowanej inwestycji oraz zebranie opinii dotyczących proponowanych wariantów przebiegu trasy. Program spotkania obejmuje: prezentację projektu, przedstawienie projektowanych wariantów rozbudowy DK53, omówienie zagadnień związanych z ochroną środowiska oraz odpowiedzi na pytania.  
Głównym celem rozbudowy krajowej „53-ki” ma być stworzenie bezpiecznego i komfortowego połączenia komunikacyjnego Olsztyna ze Szczytnem poprzez poprawę geometrii drogi, w tym likwidację łuków poziomych i pionowych o małych promieniach; dostosowanie parametrów technicznych drogi do istniejącego i prognozowanego natężenia ruchu; przebudowę lub rozbudowę skrzyżowań drogi krajowej nr 53 z drogami innych kategorii, a także poprawę warunków życia mieszkańców terenów przyległych do istniejącego odcinka drogi krajowej nr 53, w tym zastosowanie ochrony akustycznej lub budowę obwodnic miejscowości.
Generalna dyrekcja dróg przestawiła wstępnie warianty przebiegu planowanej trasy: wariant czerwony – przebieg istniejący dk53 z korektami łuków w planie i profilu; wariant niebieski – nowe przebiegi na odcinkach obwodnic miejscowości Klewek i Trękuska, Tylkowa i Pasymia oraz Gromu i Jęcznika; wariant zielony – nowe przebiegi na odcinkach obwodnic miejscowości Klewek i Trękuska, Tylkowa i Pasymia oraz Gromu i Jęcznika.

Mieszkańcy mają wątpliwości
Jak to zwykle bywa w przypadku dużych inwestycji drogowych, które przewidują alternatywne trasy przebiegu dróg do już istniejących tras, plany drogowców budzą obawy niektórych z mieszkańców.
— Ta droga na pewno jest potrzebna, ale też należy sprawdzić, czy nie wiąże się z wyburzeniami na terenie naszej gminy — mówi Sławomir Wojciechowski, wójt gminy Szczytno. — W tym tygodniu będę spotykał się z mieszkańcami sołectw, przez które mająprowadzić zaproponowane warianty rozbudowanej drogi krajowej numer 53. Wtedy jako samorząd będziemy mieli wiedzę, jakie stanowisko przyjąć co do proponowanych tras przebiegu tej drogi.

Będą odszkodowania
Zainteresowani spotkaniem informacyjnym dotyczącym rozbudowy drogi krajowej numer 53 mieszkańcy mogą przed spotkaniem zapoznać się z inwestycją korzystając z materiałów informacyjnych dostępnych w Urzędzie Gminy w Purdzie, Urzędzie Miasta i Gminy w Pasymiu, Urzędzie Gminy w Szczytnie a także w formie elektronicznej na stronie internetowej http://www.dk53-olsztyn-szczytno.pl.
Drogowcy z GDDKiA Olsztyn na swojej stronie już informują, że na mocy decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (uzyskanie planowane jest na przełomie 2026 i 2027 r.), po uzyskaniu przez nią ostateczności, nieruchomości zajęte pod pas drogowy staną się na mocy prawa własnością Skarbu Państwa. A to oznacza, że dotychczasowym właścicielom przysługuje odszkodowanie za zajętą nieruchomość lub jej część.
Jak wyjaśniają drogowcy, postępowanie w sprawie wypłaty odszkodowania jest wszczynane przez wojewodę z urzędu, co oznacza, że właściciele nieruchomości nie muszą czynić żadnych dodatkowych starań, aby otrzymać odszkodowanie.
Decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje wojewoda w oparciu o operat szacunkowy opracowany przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, powołanego przez wojewodę.


2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5