Uroczyste otwarcie Stacji Uzdatniania Wody w Laurentowie

2021-10-13 18:37:54 (ost. akt: 2021-10-13 18:42:11)

Autor zdjęcia: UG Dźwierzuty

Przecięcie wstęgi, przemówienie Pani Wójt oraz zwiedzanie – tak wyglądało oficjalne otwarcie stacji uzdatniania wody w Laurentowie. Na jej modernizację mieszkańcy kilku miejscowości z Gminy Dźwierzuty czekali od lat. Badania pokazują, że woda nadaje się do picia bezpośrednio z kranu.
Na uroczystość przybyli Wojciech Stanny – Kierownik Biura Projektów w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, Tomasz Liwartowski - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie, Iwona Wróblewska – kierownik Sekcji Higieny Komunalnej w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczytnie, Radni Rady Gminy Dźwierzuty na czele z Przewodniczącym Rady Arkadiuszem Noskiem, Katarzyna Szynkiewicz - Sołtys Sołectwa Łupowo, Stanisław Jońca– inspektor nadzoru II etapu inwestycji w branży sanitarnej, Kazimierz Skonieczny – Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dźwierzutach, Lidia Gromek – dyrektor biura projektów, Cecylia Dzielińska – projektant sanitarny oraz pracownicy Urzędu Gminy zaangażowani w realizację zadania.
Wójt Gminy Marianna Bogusława Szydlik powitała wszystkich gości. Szczególne słowa uznania i podziękowania skierowała w stronę Pana Sebastiana Pliszki właściciela firmy HYDROMIX ze Szczytna, który był wykonawcą inwestycji.

Zmodernizowana stacja uzdatniania wody w Laurentowie to najważniejsza część zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śledzie – etap I i II oraz przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Laurentowie”, w ramach którego jak sama nazwa zadania wskazuje Gmina Dźwierzuty wykonała także sieć wodociągową i kanalizacyjną do miejscowości Śledzie. Łącznie wybudowano prawie półtora kilometra sieci kanalizacji sanitarnej (tłocznej i grawitacyjnej) z przyłączami, a także niezbędne do obsługi tej sieci cztery przepompownie kompaktowe z pompą wirowo-wyporową, trzy studnie napowietrzająco-odpowietrzające oraz jedną studnię odwadniającą.
Sieć wodociągową ma długość ponad jednego kilometra, w tym przyłącza o łącznej długości 277 m, a także na wodociągu zamontowano 8 sztuk hydrantów przeciwpożarowych nadziemnych. W ramach przebudowy stacji uzdatniania wody – zainstalowano nowoczesne urządzenia technologiczne, przebudowano całą instalację technologiczną, wykonano sterowanie procesem uzdatniania i podaży wody oraz płukaniem filtrów w trybie automatycznym pod nadzorem sterownika PLC, wybudowano dwa zbiorniki retencyjne o łącznej pojemności 150 m³, zainstalowano nowoczesne obudowy studni głębinowych, wybudowano sieć wodociągową zewnętrzną zasilającą zbiorniki retencyjne, przebudowano linię elektryczną zasilającą obiekt i urządzenie technologiczne.
Obrazek w tresci

W ramach inwestycji przebudowano także system oświetlenia zewnętrznego oraz wymieniono siatkę ogrodzeniową na nową. Sam budynek zyskał docieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych, nowe pokrycie dachu, okna, a także nowe drzwi zewnętrzne i wewnętrzne. Wnętrze pomieszczeń socjalnych zostało przebudowane i urządzone na nowo. W całym obiekcie przebudowano wszystkie instalacje, pomalowano ściany, sufity i wymieniono posadzki.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 3 086 421,07 zł, z czego część kosztów kwalifikowanych Gmina Dźwierzuty pokryła z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, pozyskanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialną i w oszczędzanie energii”, operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. Kwota dofinansowania to 1 940 959,17 zł.

Na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Laurentowie mieszkańcy miejscowości Rumy, Sąpłaty, Julianowo, Rusek Mały, Gisiel, Szczepankowo, Augustowo, Dąb i Łupowo czekali od lat. Tymczasem zła jakość wody to już przeszłość. Wyniki badania pokazują, że woda nadaje się do picia bezpośrednio z kranu. Łącznie z obydwu inwestycji korzystać będzie około 970 osób.

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5