Dozór policyjny, zakaz zbliżania się oraz nakaz opuszczenia lokalu mieszkalnego

2021-08-10 11:56:10 (ost. akt: 2021-08-10 12:06:26)

Autor zdjęcia: Archiwum GO

Znęcanie się nad osobą najbliższą jest przestępstwem ściganym z urzędu. W takich sytuacjach Policja ma obowiązek zawsze interweniować i założyć „Niebieską Kartę”. Ma też możliwość wydania wobec sprawcy przemocy nakazu opuszczenia mieszkania.
Pod koniec ubiegłego tygodnia, szczycieńscy policjanci zostali powiadomienie, że w jednym z mieszkań położonych na terenie gminy Wielbark dochodzi do przemocy domowej.

Z relacji 57-latki wynikało, że mąż od stycznia 2021 roku znęca się nad nią i jej 20-letnim synem. 59-latek wszczynał awantury, podczas których wyzywał członków rodziny słowami wulgarnymi, wyganiał z domu, ograniczał swobodę korzystania z urządzeń gospodarstwa domowego, niszczył ten sprzęt, poniżał, szarpał i uderzał pokrzywdzonych, a nawet groził im pozbawieniem życia.

Obecni na miejscu interwencji funkcjonariusze podjęli decyzję o uruchomieniu w rodzinie Procedury Niebieskiej Karty i zatrzymaniu sprawcy przemocy domowej. Pokrzywdzeni udręczeni postępowaniem 59-latka, złożyli zawiadomienie o popełnionym przez niego przestępstwie.

Na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, prokurator zadecydował o objęciu 59-latka policyjnym dozorem. Ponadto zakazał kontaktowania się z pokrzywdzonymi w sposób wyrażający agresję fizyczna lub słowną.

Szczycieńscy policjanci skorzystali również z przysługującego im w ramach nowej Ustawy antyprzemocowej, narzędzia. Wydali wobec sprawcy przemocy w rodzinie nakaz natychmiastowego opuszczenia przez niego wspólnie zajmowanego z pokrzywdzonymi lokalu mieszkalnego.

Przypomnijmy!
Od 30 listopada 2020r. obowiązuje nowa procedura szybkiego reagowania wobec sprawców przemocy domowej. Zapewnia ona możliwość szybkiego izolowania osoby dotkniętej przemocą od osoby stosującej przemoc, w sytuacji gdy stwarza ona zagrożenie życia lub zdrowia domowników. Policjanci dysponują nowym narzędzie reagowania na przemoc domową, jakim jest nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

W przypadku niestosowania się osoby do wydanego przez Policję zakazu lub nakazu, ustawodawca przewidział sankcje w kodeksie wykroczeń, który przewiduję karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny i zastosowanie trybu przyśpieszonego wobec sprawcy tego wykroczenia.


2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5