Pijani kierowcy są zgrożeniem

2019-10-12 08:55:08 (ost. akt: 2019-10-12 08:56:23)
Każdego dnia policjanci zatrzymują nieodpowiedzialnych kierujących. Prędkość, alkohol, niestosowanie się do podstawowych zasad ruchu drogowego to nadal główne przyczyny wypadków drogowych. Dla takich osób nie będzie pobłażania.
W poniedziałek 7 października policjanci ruchu drogowego ze szczycieńskiej jednostki w miejscowości Rozogi prowadzili kontrole pojazdów pod kątem przekraczania przez kierujących dozwolonej prędkości. Parę minut po godzinie 12.00 zatrzymali kierującego pojazdem mercedes, który pędził z prędkością 104 km/h w miejscu, gdzie maksymalna dozwolona prędkość wynosi 50 km/h.
Funkcjonariusze zatrzymali kierującemu prawo jazdy na okres 3 miesięcy.

Tego samego dnia o godzinie 19:00 policjanci ze szczycieńskiej jednostki zostali skierowani przez oficera dyżurnego do miejscowości Wielbark, gdzie jak wynikało ze zgłoszenia, mężczyzna miał poruszać się motorowerem znajdując się pod wpływem alkoholu. Będący na miejscu funkcjonariusze w rozmowie ze świadkami uzyskali informację, że mężczyzna prowadził motorower w stanie nietrzeźwości. Świadczył o tym fakt, że 49-latek jechał wężykiem od prawej strony do lewej, a gdy zsiadł z pojazdu nie potrafił utrzymać równowagi. Badanie stanu trzeźwości wskazanego kierującego wykazało ponad 1,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. 49-latek w rozmowie z policjantami przyznał się do tego, że przed jazdą pił alkohol, twierdząc, że skoro wszyscy piją i jeżdżą to i on pije i jeździ.
Za jazdę pod wpływem alkoholu grozi mężczyźnie kara pozbawienia wolności do 2 lat, zakaz kierowania samochodami na okres nie krótszy niż 3 lata i dodatkowo świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie nie mniejszej niż 5 tys. zł.

Przepisy:
Polskie prawo wyróżnia 2 stany związane ze spożytym alkoholem – stan po użyciu alkoholu i stan nietrzeźwości. Jazda w stanie po użyciu alkoholu jest wykroczeniem, a kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości przestępstwem. Rozróżnienie to jest ważne z punktu widzenia kierowcy ponieważ wpływa m.in. na rodzaj i wysokość kary.

Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu we krwi kierowcy wynosi od 0,2 do 0,5 promila alkoholu, albo w 1 dm3 wydychanego powietrza wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg. Stan nietrzeźwości występuje natomiast, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila alkoholu, albo zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg.

Zgodnie z art. 87 Kodeksu wykroczeń (k.w.) osoba, która w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu (do 30 dni) albo grzywny od 50 do 5000 zł. Ponadto sąd zmuszony jest orzec w stosunku do kierowcy, który popełnił omawiane wykroczenie, obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów, który obejmować powinien pojazd, którym sprawca dopuścił się popełnienia wykroczenia.

Karze aresztu do 30 dni lub grzywny od 50 do 5000 zł podlega również osoba, która znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony powyżej – np. rower.

Prowadzenie pojazdu innego niż mechaniczny na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, w stanie po użyciu alkoholu, zagrożone jest karą aresztu do 14 dni lub karą grzywny do 5000 zł.

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5