Ponad 76 milionów złotych zostało wypłacone w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego

2024-05-15 09:09:14(ost. akt: 2024-05-14 12:11:54)

Autor zdjęcia: ZUS

Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) przysługuje na dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca. Świadczenie to nie zależy od dochodu rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko. W ubiegłym roku na Warmii i Mazurach złożonych zostało prawie 7 tysięcy wniosków a kwota wypłat przekroczyła 76 milionów złotych.
— Rodzinny kapitał opiekuńczy nie zależy od dochodu rodziny i wyniesie w sumie do 12 tysięcy złotych na drugie i każde kolejne dziecko. Rodzic dziecka może zdecydować czy chce otrzymywać świadczenie w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy w wysokości 1 000 zł przez 12 miesięcy. W okresie wypłaty świadczenia można raz zmienić swoją decyzję w sprawie wysokości miesięcznej kwoty świadczenia — wyjaśnia Anna Grabowska regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie warmińsko-mazurskim.

Prawo do świadczenia mają także Ci rodzice, którzy już teraz mają dwoje lub więcej małych dzieci.

RKO można otrzymać od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 12. miesiąc do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35. miesiąc.

Grabowska tłumaczy, że jeśli dziecko zostało przyjęte na wychowanie i opiekunowie wystąpili do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienie, otrzymają rodzinny kapitał opiekuńczy od pierwszego dnia 12. miesiąca liczonego od dnia, w którym wystąpił do sądu z wnioskiem do końca 35. miesiąca, ale maksymalnie do: - do miesiąca, w którym dziecko ukończy 7 lat; - do miesiąca, w którym dziecko ukończy 10 lat – jeśli dziecko ma decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego.

— Rodzice lub opiekunowie nie otrzymają rodzinnego kapitału opiekuńczego, jeśli dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej, zostali pozbawiony władzy rodzicielskiej lub przysługuje im za granicą świadczenie o podobnym charakterze do kapitału — dodaje rzeczniczka.

— Wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (wraz z ewentualnymi załącznikami) składamy wyłącznie w postaci elektronicznej – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze 800+. To aplikacja mZUS, portal Emp@tia, PUE ZUS lub bankowość elektroniczną — wskazuje Anna Grabowska.

Jeśli ZUS przyzna rodzinny kapitał opiekuńczy nie będzie wydawał decyzji. Informacja w tej sprawie pojawi się na profilu na PUE ZUS a także mailem na adres, który został podany we wniosku.

Również wtedy, gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia – albowiem jeżeli wniosek został złożony przez bank albo portal Emp@tia, a nie miało się profilu na PUE ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych założy taki profil na podstawie danych z wniosku o rodzinny kapitał opiekuńczy.

ZUS wyda decyzję w następujących sprawach:
— odmowy przyznania rodzinnego kapitału opiekuńczego,
— uchylenia prawa do rodzinnego kapitału opiekuńczego,
— zmiany wysokości rodzinnego kapitału opiekuńczego,
— nienależnie pobranego rodzinnego kapitału opiekuńczego.

Decyzja zostanie doręczona wyłącznie w postaci elektronicznej – na profil wnioskującego na PUE ZUS.

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5