Rozmowa z kandydatką na burmistrza miasta Szczytno - Beatą Januszczyk

2024-03-28 13:16:01(ost. akt: 2024-03-28 20:21:31)   Artykuł sponsorowany
Dynamiczne Szczytno z nowoczesną wizją - mówi Beata Januszczyk, kandydatka na burmistrza miasta Szczytno.
-Jaka jest Pani wizja Szczytna?
-To wizja nowoczesnego miasta, skutecznie pozyskującego fundusze europejskie, w której rozwój gospodarczy, turystyczny i społeczny jest równie ważny. Szczytno zasługuje na duży zastrzyk energii, aby zachęcić młodzież do tego, aby chciała w Szczytnie pozostać, mieszkać i tu żyć.

-Co ostatecznie zadecydowało o pani starcie w wyborach na burmistrza miasta?
-Nie czas oglądać się na innych, tylko należy przyjąć odpowiedzialność i z zaangażowaniem zadbać o miasto ,,kobiecą" ręką. Mam energię i chęć działania. Praca na rzecz lokalnej społeczności jest moją pasją opartą na kompetencji. Mam mnóstwo pomysłów, jestem skuteczna i konsekwentna w działaniu. Doświadczenie zdobyte w mojej dotychczasowej pracy m.in. na temat pozyskiwania środków europejskich, pozwoli mi zrealizować zamierzenia, dzięki którym nasze miasto będzie mogły dynamicznie rozwijać się. Ostatecznie do podjęcia tego wyzwania skłoniły mnie rozmowy i namowy mieszkańców.

-Wybory już niebawem. Porozmawiajmy o pani programie. Co jest w nim kluczowe?
-Cztery filary: ROZWÓJ – RODZINA – PRZYSZŁOŚĆ – DIALOG I WSPÓŁPRACA.
Tym najważniejszym elementem jest dla mnie rozwój. Łączy w sobie wszystkie aspekty działalności samorządu. Dla mnie Szczytno to jeden organizm, system naczyń połączonych. Musimy zadbać o poszczególne obszary, by stać się miastem silnym w województwie, przyjaznym dla mieszkańców, zarówno dla młodzieży, jak i seniorów, a także ludzi aktywnych.

Zatrzymajmy się na chwilę przy mieszkańcach. Co chce im pani zaoferować?
Chcę, aby głos mieszkańców był słyszany i brany pod uwagę w kształtowaniu kierunków rozwoju Szczytna. Opracowany przeze mnie program razem z moim komitetem „Wspólnie dla Szczytna” jest otwarty na potrzeby mieszkańców. Cały czas spotykamy się z mieszkańcami i ich słuchamy, a proszę mi wierzyć, mieszkańcy doskonale wiedzą, czego potrzebują.

-To jakie jest pięć najważniejszych priorytetów?
-Szeroko rozumiana edukacja i inwestycje w szkoły, modernizacja oczyszczalni ścieków, modernizacja systemu gospodarowania odpadami, tak, aby obniżyć jego koszty, dbałość o nasze jeziora i pozyskiwanie środków zewnętrznych na rozwój Szczytna. Dialog i integracja mieszkańców, wykorzystanie zaangażowana organizacji pozarządowych w rozwój miasta to także ważne dla mnie priorytety. Tych priorytetów jest znacznie więcej. To są sprawy, którymi chce zająć się w pierwszej kolejności.

-Jakie działania chce pani podjąć w zakresie edukacji?
-Rozbudowa infrastruktury szkolnej to podstawa edukacji na poziomie europejskim. Już najwyższy czas na to w Szczytnie. Dzisiaj gminne szkoły biją miejskie na głowę pod względem zaplecza. Przecież wcale tak nie musi być! Nauczyciele mają fantastyczne pomysły, ale brak jest finansów na ich realizacje. Potrzeb jest wiele. Moim celem też jest także zmniejszenie liczebności klas

-Gospodarowanie odpadami wzbudza w mieszkańcach sporo emocji, jak chce pani zmodernizować ten system?
-Dzisiaj Szczytno jest uzależnione od monopolisty, który odbiera odpady komunalne. Stawki są zbyt wysokie w stosunku chociażby do stawek obowiązujących w gminie. Mój cel jest prosty. Chcę powierzyć miejskiej spółce gospodarowanie odpadami. Nie wykluczam również przyłączenia miasta w tym zakresie współpracy do gminnej spółki.

-Rozwój miejskiej infrastruktury powinien być kluczowy dla każdego burmistrza, jak pani do tego podchodzi?
-Dobra infrastruktura to podstawa komfortowego życia w mieście. Drogi są oczywistością dla wielu mieszkańców, ale musimy także zmodernizować i rozbudować sieć kanalizacji, w szczególności deszczowej. No i oczyszczalnia ścieków, która od wielu lat nie była modernizowana. To inwestycja, którą miasto powinno zrobić w partnerstwie z gminą Szczytno. Na to będą środki zewnętrzne. Musimy to wykorzystać.

-Podkreśla pani, że dzisiaj Szczytno bez gminy i gmina bez Szczytna nie mają racji bytu?
-Te dwa samorządy muszą ściśle współpracować. Zacznijmy działać poprzez dialog oraz ścisłą współpracę. Razem możemy zrobić zdecydowanie więcej z korzyścią dla obu naszych gmin, by razem odnieść sukces.

-A co z młodzieżą?
-Należy zaangażować młodzież w proces podejmowania decyzji dotyczących jej samej. Bardzo ważna kwestia to zaangażowanie młodzieży w działania wolontariackie, aby promować aktywność społeczną. Powołam pełnomocnika ds. dzieci i młodzieży, który będzie w stanie skutecznie reprezentować ich interesy na różnych forum, a także wspierać ich w trudnych sytuacjach. Jednym z kluczowych zadań pełnomocnika będzie również koordynacja pracy planowanej również do utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Szczytno. Będzie to forum dla młodych ludzi pozwalające wyrażać swoje poglądy, pomysły i potrzeby oraz aktywnie uczestniczyć w życiu społeczności lokalnej.

-I co chciałaby Pani powiedzieć na koniec naszej rozmowy?
-Zachęcam Państwa do udziału w najbliższych wyborach samorządowych i do oddania na mnie głosu już 7 kwietnia br. Zachęcam do aktywnego uczestnictwa w działaniach podejmowanych na rzecz naszego miasta. Wspólnie możemy zbudować lepszą przyszłość Szczytna!

Materiał wyborczy zlecony i opłacony przez KWW Wspólnie dla Szczytna.

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5