Najszczuplejszy mierzy 380 cm

2010-11-09 21:17:08 (ost. akt: 2010-11-13 09:37:50)

Autor zdjęcia: Archiwum

Najgrubszy mierzy w obwodzie 400 cm, najszczuplejszy 380 cm. Kurp i Mazur "mieszkają" w jednej miejscowości, w Klonie, ale nie spotkali się i nie spotkają.
W gminie Rozogi przybyło pomników przyrody. Postarali się o to radni gminy.

Pierwszy z pomników to drzewo o obwodzie pnia 380 cm o nazwie „Galind”. Dąb rośnie na działce w Spalinach Małych przy drodze powiatowej Spaliny Małe-Karpa. Kolejne trzy drzewa rosnące w Klonie to „Kurp” — dąb o obwodzie pnia 400 cm i „Szymon” — o obwodzie 380 cm. Obydwa drzewa znajdują się w pobliżu żółtego szlaku turystycznego — pieszego szlaku Kurpiowsko-Mazurskiego. Czwartym pomnikiem przyrody ustanowiony został dąb szypułkowaty o nazwie „Mazur” rosnący również w obrębie wsi Klon (obwód pnia 400 cm).

Wszystkie cztery nowe pomniki są własnością Skarbu Państwa i podlegają ochronie, bo reprezentują sobą szczególne wartości przyrodnicze i krajobrazowe. Nie wolno ich niszczyć, uszkadzać lub przekształcać. Zakazane jest także wykonywanie prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych. Nie wolno także umieszczać na nich czy w ich pobliżu tablic reklamowych.

Nadzór nad pomnikami przyrody sprawuje Nadleśnictwo Spychowo.

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5