Rewitalizacja Parku Miejskiego w Reszlu

2019-02-13 14:38:42 (ost. akt: 2019-02-13 14:51:56)   Artykuł sponsorowany

Autor zdjęcia: Urząd Miejski w Reszlu

22 stycznia 2019 roku Burmistrz Reszla Marek Janiszewski podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Transportowo-Sprzętowym Budownictwa „PYZAK” Anna Pyzak z Lidzbarka Warmińskiego.
W ramach umowy Gmina Reszel powierza do wykonania roboty budowlane polegające na „Przywróceniu wartości przyrodniczo-architektoniczno-użytkowych Parku Miejskiego w Reszlu” w ramach zadania „Rozwój Przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego Otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej w obrębie parku”. Wartość przedmiotu umowy wynosi 6 584 944,84 złotych.

W ramach projektu wykonane zostaną m.in. następujące prace:

wymiana lub remont istniejących mostków pieszych przez rzekę,
wymiana nawierzchni betonowych na granitowe,
utwardzenie istniejących ścieżek i schodów ziemnych przepuszczalną nawierzchnią mineralno-żywiczną,
wymiana ławek w amfiteatrze i wykonanie podestu sceny amfiteatru z desek syntetycznych,
wycinka drzew wraz z usunięciem karp
oczyszczenie stawów
sadzenie krzewów oraz wykonanie nasadzeń kwiatowych,
montaż urządzeń małej architektury – siłownia zewnętrzna, bujaki sprężynowe, zestaw drabinek, huśtawka, zabawki terenowe, kosze, stoliki szachowe, stoliki z ławkami, ławki dębowe, ścianki wspinaczkowe, karmiki, tablice informacyjne i pamiątkowe,
wykonanie trasy kablowej, montaż słupów i opraw oświetleniowych,
wykonanie monitoringu terenu.

Obrazek w tresci

Również tego samego dnia podpisana została umowa z firmą BUDOKOP Piotr Głodowski na wykonanie robót budowlanych polegających na „Likwidacji osuwisk w zakresie umocnienia skarp i przebudowy kanalizacji deszczowej w Parku Miejskim w Reszlu” w ramach zadania „Rozwój Przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego Otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej w obrębie parku”. Wartość tej inwestycji wynosi 2 204 456,85 złotych.

Zakres prac budowlanych:
karczowanie terenu i wycinkę drzew wraz z usunięciem karp,
przebudowę kanalizacji deszczowej,
zabezpieczenie skarp przed zagrożeniem osuwiskami,
sadzenie krzewów oraz wykonanie nasadzeń kwiatowych.
Dodatkowo na każde z zadań podpisane zostały umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji w/w zadań.

Obrazek w tresci


2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5