Gmina Purda przyjazna dla ludzi młodych

2021-07-31 10:51:23(ost. akt: 2021-07-31 10:51:54)   Artykuł sponsorowany
Z Teresą Chrostowską, wójt gminy Purda, rozmawia Jacek Warmiński

– Niedawno minął półmetek kadencji na stanowisku wójta. Jak pani ocenia ten okres?
– Podczas pierwszych miesięcy musiałam wiele spraw uporządkować, wprowadzać zmiany, co zawsze jest trudne. Musieliśmy ustalić priorytety działań, zwłaszcza w zakresie infrastruktury. Stan dróg na naszym terenie nie jest, łagodnie mówiąc, dobry. Wiele do zrobienia pozostaje również w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej. Nasza gmina zajmuje bardzo rozległe tereny, mamy dużo rozproszonej zabudowy, więc budowa kanalizacji dla gospodarstw domowych to wielkie wyzwanie. Trochę lepiej jest z doprowadzeniem wody do domów, ale tutaj też jest wiele do zrobienia. Dlatego inwestycje w drogi gminne oraz sieci wodno-kanalizacyjne są dzisiaj na pierwszym planie. Udało nam się pozyskać z różnych źródeł spore pieniądze na remonty, przebudowę i budowę dróg. Zakończyliśmy bardzo dużą inwestycję, czyli budowę obwodnicy Klebarka Małego. Już zostały przebudowane kolejne odcinki dróg: w Ostrzeszewie i dwa w Purdzie. Teraz trwają remonty w Patrykach, Wyrandach i w Szczęsnem. A w przygotowaniu są kolejne odcinki: w Marcinkowie, Klebarku Małym, Purdzie oraz część drogi z Butryn do Starej Kaletki. Niebawem rozpocznie się budowa ścieżki rowerowej w Marcinkowie oraz chodnika w Klebarku Wielkim. Mamy także nadzieję otrzymać dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycje, które czekają na liście rezerwowej u wojewody.
W 2019 roku zakończyliśmy budowę nowoczesnej stacji uzdatniania wody w Butrynach. Wkrótce w Szczęsnem zostanie oddany do użytku kilometr nowej kanalizacji. W Klebarku Małym, oprócz kanalizacji, będzie też przepompownia ścieków.
W połowie maja rozpoczęliśmy budowę nowej hydroforni w Prejłowie. Rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wymagają także obszary najbardziej wrażliwe ekologiczne: okolice jezior Gim
i Klebarskiego.

– Wynika z tego, że gmina Purda to jeden wielki plac budowy. Nie wspomniała pani jednak nic
o pandemii...
– Nie lubię narzekać, więc jakoś mi to umknęło. Wiele naszych działań musieliśmy podporządkować obostrzeniom z powodu pandemii. Ogromnym wyzwaniem było wdrożenie rygorów sanitarnych
w różnych dziedzinach życia oraz zdalne nauczanie. Dzięki programowi Zdalna Szkoła pozyskaliśmy kilkadziesiąt laptopów dla uczniów i nauczycieli. Musieliśmy również zmienić formę pracy urzędu. W tej chwili jest już wiele usług dostępnych przez Internet, co usprawniło i uprościło komunikację mieszkańców z gminą. Zorganizowaliśmy także dojazdy do punktów szczepień dla osób starszych i niepełnosprawnych. Był to niewątpliwie trudny okres, dlatego zachęcam naszych mieszkańców do szczepień. Sama też się zaszczepiłam.

– W Olsztynie można spotkać się z opiniami,
że gmina Purda jest przyjazna dla ludzi młodych, że warto u was zamieszkać.
– Stało się to szczególnie widoczne w okresie pandemii. Spotykaliśmy tu wielu ludzi z dużych miast, którzy tutaj spędzali te trudne miesiące, pracując zdalnie. Gmina jest coraz bardziej atrakcyjna z wielu powodów. Blisko stąd do Olsztyna, a dojazd do pracy bywa krótszy niż z różnych dzielnic miasta. Czas dojazdu do miasta bardzo skróciła obwodnica. Możemy się pochwalić wprowadzeniem komunikacji publicznej na naszym terenie. Jako pierwsi stworzyliśmy z powiatem olsztyńskim pilotażowy projekt takiej komunikacji. W tej chwili go doskonalimy. Powstają i rozwijają się u nas średniej wielkości firmy, więc praca jest także na miejscu. Mamy w gminie cztery szkoły publiczne i pięć przedszkoli, co jest ważne dla młodych rodziców. Nie zapominamy również o ludziach starszych i niepełnosprawnych. W Patrykach i w Nowej Kaletce działają kluby seniora, w Marcinkowie i Prejłowie środowiskowe domy samopomocy. W wielu wsiach działają koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia sportowe i wiele innych.
Gmina jest atrakcyjna także dzięki walorom przyrodniczym. Osoby, które chcą uciec od miejskiej betonozy, znajdą tu bliski kontakt z przyrodą. Ceny nieruchomości w porównaniu z innymi gminami nie są jeszcze zbyt wygórowane, dlatego zachęcam do osiedlania się u nas. Mieszkam tutaj prawie całe życie i nie zamieniłabym tego miejsca na inne.
– Dziękuję za rozmowę.

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5