"OTWARTE DRZWI" w ramach kampanii "Białej wstążki"

2019-11-26 11:42:36(ost. akt: 2019-11-26 10:48:06)
Kampania "Biała Wstążka" to największa na świecie, prowadzona w ponad 55 krajach świata, międzynarodowa kampania skierowana do mężczyzn, mająca na celu walkę z przemocą wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania.
Kampania zrodziła się w Kanadzie w 1991 r. Rozpoczęła się 25 listopada w Międzynarodowym Dniu Przeciw Przemocy Wobec Kobiet, a jej koniec przypada na 10 grudnia w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka. Podkreśla ona, że przemoc wobec kobiet, ale nie tylko, jest łamaniem podstawowych praw człowieka.

Biała wstążka symbolizuje zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestiach przemocy wobec kobiet i powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania. Przyjęcie i noszenie podczas kampanii przez mężczyzn BIAŁEJ WSTĄŻKI pokazuje, że mężczyźni wspierają kobiety i również są przeciwni stosowaniu wobec nich przemocy.

Jedną z inicjatyw Kampanii niosącej pomoc ofiarom przemocy w rodzinie są tzw. „OTWARTE DRZWI". W związku z przyłączeniem się do kampanii "Białej wstążki" w 7 grudnia 2019r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płośnicy, ul. Lipowa 5, w godzinach od 9:00 do 13:00 pełnić będą dyżur pracownicy socjalni.

W ramach "OTAWARTYCH DRZWI" osoby doświadczające przemocy uzyskają:

-> wsparcie,
-> informacje w zakresie m.in. przysługujących im praw,
-> informacje na temat instytucji niosących pomoc.

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5