ODNOWIENIA CZYLI JAK POWSTAJE NOWY LAS

2023-04-25 11:42:26(ost. akt: 2023-04-25 11:47:52)

Autor zdjęcia: Nadleśnictwo Pisz

Wiosna to szczególny okres, kiedy cała przyroda budzi się do życia. Dla leśników to okres wytężonej i jakże odpowiedzialnej pracy ze względu na prace odnowieniowe czyli sadzenie młodego pokolenia lasu. Mają one kluczowe znaczenie dla zachowania ciągłości produkcji leśnej oraz istnienia lasu dla przyszłych pokoleń.
Odnowienie – sadzenie młodych drzewek odbywa się w miejscach wyciętego dojrzałego drzewostanu tzw. „zrębu”. Sadzenie wykonywane jest najczęściej w drugim roku po wycięciu drzewostanu, nie później jednak niż 5 lat.

Sposób odnowienia lasu wiąże się z procesem rozrodu, czyli rozmnażania się - generatywnie lub wegetatywnie, gatunków drzewiastych. Przez odnowienie generatywne (z nasion) rozumie się odnowienie siewem lub sadzeniem. Do odnowienia wegetatywnego zalicza się odnowienie z odrośli powstających z pni lub korzeni (odrostów korzeniowych).

Ze względu na wykorzystanie sił przyrody i wielkość wkładu pracy ludzkiej, rozróżnia się odnowienie naturalne i sztuczne. Odnowienie naturalne powstaje samorzutnie - samosiewem lub z odrośli, zwykle przy niewielkim udziale pracy ludzkiej.

Odnowienie sztuczne polega na wysiewie nasion na powierzchni przyszłej uprawy lub na wysadzeniu sadzonek; zasadniczą rolę odgrywa tu praca ludzka.

Mimo trudnych warunków pogodowych pracownicy terenowi Nadleśnictwa Pisz oraz Zakłady Usług Leśnych nie poddają się i sadzą nowy las.
2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5