Poznaj plan priorytetowy swojego dzielnicowego

2023-01-12 10:10:29(ost. akt: 2023-01-12 10:27:14)
Komenda Powiatowa Policji w Piszu

Komenda Powiatowa Policji w Piszu

Autor zdjęcia: KPP w Piszu

Każdy dzielnicowy opracowuje plan priorytetowy, nad realizacją którego pracuje przez pół roku. Jest to narzędzie, które ma uspołecznić zadania realizowane przez „policjanta pierwszego kontaktu” oraz zwiększyć skuteczność jego współdziałania z mieszkańcami.
Zasadniczym celem takiego planu priorytetowego jest poprawa bezpieczeństwa w środowisku lokalnym poprzez rozwiązanie konkretnego problemu uciążliwego dla mieszkańców. Warto zatem poznać plan priorytetowy swojego dzielnicowego.

W powiecie piskim służbę pełni 10 dzielnicowych, tj. czterech w Komendzie Powiatowej Policji w Piszu oraz po dwóch w Komisariacie Policji w Białej Piskiej, w Orzyszu i w Rucianem – Nidzie.

Głównym zadaniem dzielnicowego jest bezpośredni kontakt z mieszkańcami,pomoc w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów oraz zapewnienie poczucia bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania.

Każdy dzielnicowy opracowuje plan priorytetowy. Jest to narzędzie, które ma uspołecznić zadania realizowane przez dzielnicowych i zwiększyć skuteczność współdziałania dzielnicowego z mieszkańcami na rzecz poprawy bezpieczeństwa w danym rejonie.

W ramach planu priorytetowego dzielnicowy przez pół roku pracuje nad rozwiązaniem konkretnego problemu, który występujące w jego rejonie służbowym, a jest uciążliwy dla mieszkańców.

Po upływie sześciu miesięcy kończy realizację planu, o ile osiągnie zakładane cele lub kontynuuje do czasu ich zrealizowania. Określone zadania wynikają z oczekiwań społecznych uzyskanych podczas spotkań, konsultacji, debat ze społeczeństwem oraz z bieżącej analizy zagrożeń.

Oto zadania jakie realizują dzielnicowi w poszczególnych rejonach służbowych na terenie powiatu piskiego:

1.KPP Pisz - rejon nr 1 – podkom. Tomasz Zawalich - gromadzenie się młodzieży palącej papierosy, spożywającej alkohol i zaśmiecającej przestrzeń publiczną w okolicach bloku nr 1 na ul. Piaskowej w Piszu, przy internacie ZSZ, banku oraz w pobliskim parku. Do zachowań tych dochodzi w godzinach nauki szkolnej od 7.30 do 16.00 oraz w godzinach wieczornych w przypadku młodzieży mieszkającej w internacie.

2.KPPPisz - rejon nr 2 — mł. asp. Przemysław Kakowski - zakłócanie ładu i porządku publicznego, zaśmiecanie, palenie papierosów przez młodzież z pobliskiego liceum gromadzącą się w okolicach bloków nr 6, 8, 10, 12 na ul. Wojska Polskiego w Piszu oraz w rejonie pobliskich garaży.

3.KPP Pisz - rejon nr 3 — mł. asp. Adrian Dąbkowski - zakłócanie porządku publicznego, spożywanie alkoholu, zaśmiecanie miejsca publicznego przez osoby gromadzące się w okolicach bloków nr 9-11 na ul. 1-go Maja w Piszu.

4.KPP Pisz - rejon nr 4 – asp. szt. Arkadiusz Szydlik - pozostawianie różnego rodzaju przeszkód stanowiących zagrożenie dla ruchu pociągów oraz wykroczenia popełniane przez pieszych poruszających się torowiskiem w obrębie miejscowości Stare Guty.

5.KP Biała Piska – rejon nr 1 – st. asp. Adam Trzonkowski - spożywanie alkoholu, zaśmiecanie, zakłócanie ładu i porządku publicznego przez osoby gromadzące się wieczorami na „deptaku nad stawem" przy ul. Sikorskiego w Białej Piskiej, szczególnie w okolicach sceny MGOK.

6.KP Biała Piska – rejon nr 2 - asp. szt. Grzegorz Rąg - zakłócanie ładu i porządku publicznego oraz spoczynku nocnego, spożywanie alkoholu, niszczenie mienia oraz zanieczyszczanie miejsca publicznego przez osoby gromadzące się w porze wieczorowo- nocnej w piwnicy i w klatce schodowej bloku nr 106 na ul. Kętrzyńskiego w Bemowie Piskim.

7.KP Orzysz - rejon nr 1 – sierż. szt. Marta Orzechowska - zakłócanie ładu i porządku publicznego, spożywanie alkoholu, palenie papierosów i zaśmiecanie przez młodzież gromadzącą się w Orzyszu na ul. Kolejowej, za dworcem PKP, ulicach przyległych tj.Moniuszki i Mazurskiej oraz przy wieży ciśnień.

8.KP Orzysz - rejon nr 2 – asp. Dariusz Prasał - niezachowanie właściwych środków ostrożności przez właścicieli psów na terenie gminy Orzysz oraz uchylanie się od obowiązku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie.

9.KP Ruciane - Nida - rejon nr 1 - mł. asp. Przemysław Patalan - spożywanie alkoholu, zakłócanie porządku publicznego, niszczenie mienia, akty wandalizmu i zakłócanie ciszy nocnej przez osoby gromadzące się w piwnicach oraz klatkach schodowych bloku nr 1 i 3 na ul. Kwiatowej w Rucianem – Nidzie.

10.KP Ruciane – Nida – rejon nr 2 – sierż. Aleksandra Chudzik - psy pozostawiane bez opieki i nadzoru na terenach wiejskich w gminie Ruciane - Nida.

Dzielnicowi realizując opisane zadania jeszcze bardziej uspołeczniają rolę jaką pełnią w służbie społeczeństwu. Ich zadaniem jest również budowanie lokalnych koalicji na rzecz bezpieczeństwa, zarówno z mieszkańcami, jak i instytucjami działającymi na rzecz lokalnych społeczności.2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5