Wielkie Jeziora Mazurskie mają strategię

2022-12-28 06:00:00(ost. akt: 2022-12-28 06:07:29)
Śluza Guzianka II

Śluza Guzianka II

Autor zdjęcia: Stowarzyszenie WJM 2020

W środę, 21 grudnia, zatwierdzona została strategia rozwoju krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Tym samym samorządy zrzeszone w Stowarzyszeniu Wielkiej Jeziora Mazurskie 2020 przyjęły kierunki i projekty rozwojowe dla wspólnych, ponadlokalnych działań.
Podstawą ma być wzrost konkurencyjności turystycznej z zachowaniem wysokiej jakości środowiska przyrodniczego.

Podczas ostatniego w tym roku Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 zatwierdzona została zaktualizowana strategia rozwoju tej właśnie części Mazur. 17 samorządów lokalnych, 14 gmin i 3 powiaty, zdecydowało się na weryfikację kierunków rozwoju dostosowując je do zmian w otoczeniu oraz już osiągniętych razem sukcesów.

Współpracujące ze sobą ściśle od 2015 roku jednostki realizują kluczowe dla regionu inwestycje w turystykę, promocję gospodarczą, sprawną administrację czy edukację. W fazach końcowych są projekty budowy i przebudowy infrastruktury szlaku wodnego Wielkich Jezior Mazurskich, budowy Mazurskiej Pętli Rowerowej a zrealizowano już działania z zakresu cyfryzacji, promocji gospodarczej i rozwoju kluczowych kompetencji uczniów szkół średnich.

Skala i jakość z jaką podchodzą do realizacji zadań samorządy Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 jest godna pochwały – mówi obecna na uroczystym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Jolanta Piotrowska, Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Taka forma współpracy JST oraz skupienie na realnych i jednocześnie ambitnych celach wpływa nie tylko na rozwój tej części regionu ale taż na całe województwo. Liczymy, iż aktualna strategia i konkretne, wskazane w niej kluczowe projekty znacząco poprawią atrakcyjność krainy Wielkich Jezior Mazurskich – kontynuuje Marszałek Piotrowska.

Zaktualizowana strategia opiera rozwój na czterech, wzajemnie powiązanych celach strategicznych i w ich ramach wyznaczonych pięciu kierunkach działań, tj. wysokiej jakości środowisko przyrodnicze i zasobne jeziora, nowoczesna edukacja – konkurencyjny rozwój, integracja i aktywizacja społeczna i kulturalna – tożsamość i zaufanie, inwestycje komunikacyjne, przedsiębiorczość i satysfakcjonująca praca oraz regionalne produkty turystyczne.

Są to działania, których realizacja będzie możliwa między innymi dzięki środkom unijnym w ramach regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 – 2027. Stowarzyszenie już wykonało dużą pracę przygotowując się do nowej, aktualnej już perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Przygotowaliśmy 12 konkretnych projektów partnerskich, a już dziś wiemy, że 6 z nich zyskało akceptację Zarządu Województwa i znalazło swoje miejsce jako projekty kluczowe w regionalnym programie operacyjnym dla województwa — mówi Piotr Jakubowski, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 i jednocześnie burmistrz Mikołajek.

W kolejnych miesiącach planowane jest podpisanie umów partnerskich i intensywne przygotowania do zawarcia umów o dofinansowanie projektów na obszarze Wielkich Jezior Mazurskich takich jak: system odbioru ścieków z jachtów, modernizacja systemu poboru, uzdatniania i dystrybucji wody, oczyszczania ścieków oraz gospodarowania wodami opadowymi, rozbudowa zielonej infrastruktury chroniącej brzegi i same jeziora, zwiększenie udziału energii odnawialnej i poprawa efektywności energetycznej, rozwój Mazurskiej Pętli Rowerowej czy utworzenie sieciowego Mazurskiego Szlaku Kulturowego. Wartość tych inwestycji została oszacowana na 704 miliony zł.

Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 powstało w 2015 roku wierząc, iż współpraca w tej formie pozwoli wyjść poza lokalną perspektywę i osiągnąć cele, których efekty będą zauważalne w skali całego regionu. Wszystkie formy współpracy w jego ramach mają charakter sieciowy i partnerski, często wychodząc poza zakres instytucjonalny realizując projekty z kluczowymi partnerami w tej części regionu tj. Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, lokalnymi nadleśnictwami Lasów Państwowych, Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie czy Generalną Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Olsztynie.

W skład stowarzyszenia wchodzi 14 sąsiadujących ze sobą gmin: Miasto Giżycko, Gmina Giżycko, Gmina Mikołajki, Gmina Miłki, Miasto Mrągowo, Gmina Mrągowo, Gmina Sorkwity, Gmina Orzysz, Gmina Biała Piska, Gmina Pisz, Gmina Pozezdrze, Gmina Ruciane-Nida, Gmina Ryn i Gmina Węgorzewo oraz 3 powiaty Giżycki, Piski oraz Mrągowski.
red.

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5