Pisz pełen mocy – Przeciw przemocy

2022-11-19 08:13:17(ost. akt: 2022-11-19 10:05:59)

Autor zdjęcia: UM Pisz

W piątek, 18 listopada, w Hotelu nad Pisą odbyła się konferencja wieńcząca projekt "Pisz pełen mocy – Przeciw przemocy" realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu.
Przybyłych na konferencję powitała Elwira Świetlicka, dyrektor M-GOPS w Piszu. W swoim wystąpieniu dyrektor przedstawiła działania, które w ramach projektu zostały zrealizowane.

W Miejsko–Gminnej Bibliotece Publicznej w Piszu został utworzony Punkt Poradnictwa Specjalistycznego z bezpłatną specjalistyczną pomocą psychologiczno-terapeutyczną i prawną. Odbywały się tam indywidualne konsultacje dla osób zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie, doznających przemocy — mówiła podczas konferencji Elwira Świetlicka.


Elwira Świetlicka, dyrektor MGOPS w Piszu (fot.UM Pisz)

Zorganizowaliśmy też zajęcia warsztatowe dla osób zawodowo realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Cykl spotkań odbywał się w siedzibie M-GOPS Pisz — były to zajęcia edukacyjno-profilaktyczne oraz informacyjno-wspierające, spotkania grupy i indywidualne konsultacje dla osób zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie, doznających przemocy.

W szkołach podstawowych z terenu gminy Pisz zorganizowaliśmy cykl pogadanek z uczniami w których przybliżyliśmy dzieciom informacje na temat przemocy domowej oraz form oferowanej pomocy przez instytucje działające na rzecz przeciwdziałania przemocy na terenie gminy Pisz.

Serdecznie dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w realizację tego projektu: koordynatorkom — Marcie Wiśniewskiej i Małgorzacie Jędrzejczyk, wszystkim pracownikom M-GOPS w Piszu oraz instytucjom: Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii w Piszu, Komendzie Powiatowej Policji w Piszu, Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Piszu oraz szkołom podstawowym z terenu naszej gminy — podsumowała dyrektor M-GOPS w Piszu.


Prelegenci Marek Kamionowski i Anna Tokarczyk (fot.UM Pisz)

Uczestnicy konferencji wysłuchali również prelekcji Anny Tokarczyk oraz Marka Kamionowskiego dotyczących przemocy w rodzinie, systemu jej przeciwdziałania wynikającego z realizacji ustawy, czy współpracy instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy. Stały się one przyczynkiem do dyskusji, która zakończyła piątkową konferencję.


W konferencji uczestniczył m.in. Andrzej Szymborski, burmistrz Pisza (fot.UM Pisz)

Dziękuję, że podjęliście się Państwo zmierzenia z tym jakże trudnym tematem i robicie tak wiele dla przeciwdziałania temu zjawisku. Wypracowanie mechanizmów przeciwdziałania przemocy jest niebywale istotne w dzisiejszych czasach, kiedy tak wiele osób, czasem tych najbardziej bezbronnych, doświadcza jej we własnym domu w tak wielu wymiarach — Andrzej Szymborski, burmistrz Pisza podziękował Elwirze Świetlickiej, dyrektor MGOPS w Piszu.
Elżbieta Żywczyk


O projekcie:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu w okresie od maja do listopada br. realizował projekt konkursowy "Pisz pełen mocy – Przeciw przemocy", na który otrzymał dofinansowanie w kwocie 100.000 zł z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – edycja 2022. Projekt miał na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy, w ramach którego osoby biorące udział w projekcie mogły liczyć na pomoc i wsparcie wielozakresowe. Odbiorcami działań projektu byli mieszkańcy Gminy Pisz, w tym osoby doświadczające przemocy lub zagrożone przemocą, a także przedstawiciele piskich służb i podmiotów działających w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej.
Całkowita wartość projektu wynosiła 125 000,00 zł.


2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5