Godni naśladowania. Rusza 19. edycja konkursu

2022-08-14 05:57:44(ost. akt: 2022-08-14 06:06:01)

Autor zdjęcia: Materiały prasowe

Do 31 sierpnia można zgłaszać do konkursu osoby, organizacje i instytucje, które wyróżnia szczególna działalność na rzecz innych i troska o dobro wspólne.
Na Warmii i Mazurach jest wielu społeczników i organizacji pozarządowych, dzięki których wysiłkom świat wokół nas staje się lepszy, bardziej przyjazny i otwarty na różnorodne problemy i potrzeby. Są też cenne przykłady współpracy lokalnych samorządów oraz przedsiębiorstw ze społecznościami i organizacjami pozarządowymi.

Zwykle nie są one jednak dostatecznie promowane, nie przedostają się do szerszej świadomości publicznej i nie wpływają na zmianę postaw społecznych, wśród których zbyt często do głosu dochodzą indywidualizm, konsumpcjonizm i eksploatacyjne nastawienie do środowiska.

Jak co roku ogłoszona została zatem kolejna edycja konkursu „Godni Naśladowania”, organizowanego pod patronatem honorowym Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Organizatorzy konkursu zapraszają do zgłaszania kandydatów i kandydatki do nagrody w czterech kategoriach:

I. Organizacja Godna Naśladowania,
II. Pozarządowiec Godny Naśladowania,
III. Samorząd Godny Naśladowania,
IV. Przedsiębiorca Godny Naśladowania.

Zwycięzcy otrzymają statuetki, ponadto przewidziane są wyróżnienia, nagrody finansowe i rzeczowe.

Aby zgłosić udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wraz z załącznikami przesłać w formie elektronicznej na adres email: godninasladowania@gmail.com. Zgłoszenie należy przesyłać do 31 sierpnia 2022 roku.

Regulamin Konkursu oraz wzory formularzy zgłoszeniowych należy pobrać ze strony organizatora: https://www.ropwwm.org.pl/artykuly/855/po-raz-19-nagrodzimy-godnych-nasladowania.html
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 10 października, podczas Gali Organizacji Pozarządowych.

Materiał prasowy

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5