Kochaj, Szanuj, Słuchaj...

2022-08-10 10:00:00(ost. akt: 2022-08-10 10:00:09)

Autor zdjęcia: PCPR w Piszu

Warsztaty, zajęcia edukacyjne, konsultacje i szkolenia — Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu prowadzi nabór uczestników do projektu ”Kochaj, Szanuj, Słuchaj - STOP PRZEMOCY”.
Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatu piskiego, w tym do osób doświadczających przemocy lub zagrożonych przemocą, a także przedstawicieli lokalnych służb i podmiotów działających w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej.

W ramach projektu będą realizowane następujące zadania:

° Warsztaty dla dzieci i młodzieży „ SIŁA to nie przeMOC”

° Specjalistyczne poradnictwo - konsultacje psychologiczne i prawne dla rodzin dotkniętych lub zagrożonych przemocą w rodzinie.

° Warsztaty edukacyjne dla rodziców w dwóch blokach tematycznych: „ Prawidłowe postawy rodzicielskie i metody wychowawcze” i „Jak być asertywnych a nie agresywnym”

° Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „ Jestem przeciwko przemocy i mam prawo do ...”.

° Szkolenie dla osób pracujących w podmiotach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Dom bez przemocy -profilaktyka i niwelowanie skutków stosowania przemocy w rodzinie”

° Zajęcia edukacyjne zorganizowane w Nadleśnictwie Pisz połączone z ogniskiem integracyjnym: Zielona lekcja ”Dbając o środowisko dbamy o siebie”

° Warsztaty dla dzieci „cyberPRZEMOC – Co i jak ?”

° Zabawa Mikołajkowa dla uczestników projektu

° Zajęcia dla dzieci „Bajkoterapia i relaksacja”.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z powyższej formy wsparcia proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu, ul. Piaskowa 2, pokój nr 1
Kontakt telefoniczny (087) 424 11 38
Koordynator projektu - Monika OrłowskaCałkowita wartość projektu wynosi 24 696,00 zł, kwota dofinansowania – 17 040,00 zł. Okres realizacji projektu od sierpnia do grudnia 2022 r. Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” - Edycja 2022


2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5