Absolutorium i wotum zaufania dla burmistrza Pisza

2022-06-25 08:15:40(ost. akt: 2022-06-25 08:53:38)

Autor zdjęcia: UM Pisz

W czwartek, 23 czerwca, podczas XLVI Sesji Rady Miejskiej w Pisz radni udzielili burmistrzowi Pisza Andrzejowi Szymborskiemu wotum zaufania oraz absolutorium.
W czwartek, 23 czerwca 2022 roku odbyła się XLVI Sesja Rady Miejskiej w Piszu. Radni po zapoznaniu się z przedłożonym przez burmistrza sprawozdaniem finansowym Gminy Pisz za 2021 rok, wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, dotyczącą tego sprawozdania oraz informacją o stanie mienia komunalnego i stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piszu w sprawie udzielenia burmistrzowi Pisza Andrzejowi Szymborskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Pisz za 2021 rok, zatwierdzili sprawozdanie.

Budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 11 686 183,23 zł, chociaż planowano deficyt w kwocie 11 649 892,84 zł na koniec 2021 roku. Zadłużenie na koniec 2021 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło zero złotych.

— W roku ubiegłym zrealizowaliśmy 108 inwestycji. Chylę czoła przed moimi pracownikami bo to dzięki ich ciężkiej pracy było to możliwe do zrealizowania — podkreślił Andrzej Szymborski.

Rada Miejska w Piszu udzieliła burmistrzowi Pisza Andrzejowi Szymborskiemu wotum zaufania oraz absolutorium.

Szczegóły dotyczące wykonania budżetu za 2021 rok znajdują się w dokumencie „Raport o Stanie Gminy Pisz za 2021 rok” opublikowanym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod linkiem https://bip.pisz.hi.pl/index.php?wiad=24163

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5