KRUS. Od stycznia składki i zasiłki w górę

2021-12-21 06:16:25(ost. akt: 2021-12-21 07:26:54)

Autor zdjęcia: Pixabay.com

Ważna informacja dla wszystkich ubezpieczonych w KRUS: od pierwszego kwartału 2022 r. wzrośnie miesięczna składka na ubezpieczenia wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie. Zmienią się też jednorazowe odszkodowania i zasiłki chorobowe.
Ministerstwo rolnictwa przygotowało projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego. Jeśli nie będzie niespodziewanych przeszkód, jego zapisy wejdą w życie już od 1 stycznia 2022 r.

Projekt przewiduje podniesienie wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej do kwoty 1033 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Obecnie wynosi on 809 zł i taka stawka nie była zmieniana od 2018 r.

Rząd proponuje także podniesienie zasiłku chorobowego do kwoty 20 zł za każdy za dzień czasowej niezdolności do pracy trwającej nieprzerwanie co najmniej przez 30 dni. Obecnie wynosi on 10 zł i taka stawka nie była zmieniana od 2009 r.

Projekt przewiduje również podwyższenie wysokości zasiłku chorobowego z tytułu czasowej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, jeżeli niezdolność ta jest spowodowana zakażeniem lub chorobą układu oddechowego COVID-19 do kwoty 30 zł.

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłek chorobowy są świadczeniami przysługującymi z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego, które finansowane jest z Funduszu Składkowego. Fundusz ten nie korzysta z dotacji budżetowej i tworzy się ze składek, których wysokość ustala Rada Ubezpieczenia Społecznego Rolników, zwana „Radą Rolników”.

Składki na KRUS w 2022 roku

Dla zapewnienia płynności finansowej Funduszu Składkowego Rada Rolników uchwaliła wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenia wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2022 r. w wysokości 60 zł (obecnie obowiązująca składka wynosi 42 zł).

Od dnia 1 stycznia 2022 r. zmieniają się zasady regulowania składek KRUS. Udostępnione zostaną specjalne rachunki bankowe, po dwa dla każdego Oddziału Regionalnego KRUS. Jeden z rachunków dla wpłat na ubezpieczenie społeczne rolników, natomiast drugi dla wpłat na ubezpieczenie zdrowotne.

Ponadto, w przypadku rolników będących płatnikami podatku VAT, przy realizacji płatności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, wskazać należy wyłącznie nowe numery rachunków bankowych.

Dodatkowo, w sytuacji, gdy w trakcie realizacji płatności saldo rachunku VAT będzie niezerowe, wówczas środki zostaną pobrane z tego rachunku (do wysokości salda).

Numery rachunków bankowych, dedykowanych rolnikom będącym płatnikami VAT, według przynależności do Oddziału Regionalnego KRUS, można uzyskać w każdej jednostce organizacyjnej KRUS oraz na stronie internetowej (www.krus.gov.pl).

Więcej o rolnictwie i rolnikach: http://rolniczeabc.pl

Elżbieta Żywczyk
Źródło: www.krus.gov.pl2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5