LIST OTWARTY BURMISTRZA PISZA DO MIESZKAŃCÓW

2021-12-08 14:21:19 (ost. akt: 2021-12-08 16:14:23)
Widok działek z lotu ptaka. Kolor żółty - własność Gminy Pisz (zarys orientacyjny), kolor czerwony - własność komandora MSR (zarys orientacyjny)

Widok działek z lotu ptaka. Kolor żółty - własność Gminy Pisz (zarys orientacyjny), kolor czerwony - własność komandora MSR (zarys orientacyjny)

Autor zdjęcia: UM Pisz

Burmistrz Andrzej Szymborski wystosował list otwarty do mieszkańców gminy Pisz dotyczący Mazurskiej Służby Ratowniczej.
Szanowni Państwo
W związku z licznymi, nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi Mazurskiej Służby Ratowniczej, pragnę Państwu wyjaśnić co następuje:

Od długiego czasu trwają uporczywe próby przejęcia działki gminnej o znacznej wartości (około 1,5 mln złotych), położonej w bardzo atrakcyjnym miejscu nad jeziorem Śniardwy, przez grupę prywatnych osób działających w ramach MSR.

Już w 2011 roku Rada Miejska podjęła uchwałę o sprzedaży przedmiotowej działki dla MSR za kwotę ok.16 tys złotych, jednak interwencja mieszkańców Pisza doprowadziła do uchylenia tej uchwały.

W styczniu 2021 roku wygasła umowa dzierżawy wyżej wymienionej działki zawarta pomiędzy Gminą Pisz a Mazurską Służbą Ratowniczą. Dzierżawa ta nie może być kontynuowana ze względu na rażące naruszenie przez MSR warunków umowy, i tak:

1. Działka została nielegalnie zabudowana bez zgody właściciela, tj. Gminy Pisz i bez pozwolenia na budowę wieloma obiektami znacznie przekraczającymi potrzeby ratownictwa;

2. Również bez zgody gminy i pozwolenia na budowę na działce tej pobudowano budynki rekreacyjne na prywatne potrzeby członków stowarzyszenia. Jedna z tych osób wystąpiła do sądu o przejęcie części działki na własność przez zasiedzenie (sprawa jest w toku).

Zarzut polegający na tym, iż podjęcie przez Radę Miejską decyzji o sprzedaży działki zmierza do likwidacji Mazurskiej Służby Ratowniczej ze względu na brak bazy pozwalającej na prowadzenie działalności jest bezpodstawny, ponieważ:

1. Obok przedmiotowej działki MSR posiadała teren o powierzchni 1,3 hektara z 80. metrami linii brzegowej, który w wyniku zaniedbań jakich dopuścili się członkowie stowarzyszenia poddany został licytacji komorniczej. Grunty te wykupił obecny komandor MSR, który jak sam przyznał, udostępnił teren ratownikom. Z tego jasno wynika, że MSR może bez przeszkód prowadzić działalność ratowniczą w tym miejscu.

2. W 2019 roku Mazurska Służba Ratownicza uzyskała zgodę na użytkowanie stanicy wodnej położonej w miejscowości Szczechy Małe. Jest to drugi punkt, w którym stowarzyszenie może prowadzić działalność.

3. Gminna działka o pow. 44 ary będzie wystawiona na sprzedaż w przetargu nieograniczonym, zatem MSR prowadząc daleko zakrojoną działalność gospodarczą, może wziąć udział w przetargu, zakupić działkę i na uczciwych zasadach prowadzić działalność, którą podjęła z własnej woli.

4. Ani Burmistrz, ani Rada Miejska nie posiadają uprawnień władczych do likwidacji działalności jakiegokolwiek stowarzyszenia.

Informacja przekazywana przez MSR, iż działka ta nie może być przeznaczona na żadną inną działalność niż ratownicza lub cele sportowo-rekreacyjne jest nieprawdziwa bowiem przepis taki obowiązywał jedynie przez 10 lat od przekazania przedmiotowej działki Gminie Pisz. Tak więc od 2006 roku Gmina Pisz może przeznaczyć działkę na dowolny cel.

Moim zdaniem, determinacja z jaką Mazurska Służba Ratownicza próbuje przejąć tę działkę, posuwając się nawet do stosowania gróźb i insynuacji pod moim adresem, dobitnie świadczy o tym, że to grupa prywatnych osób, zasłaniając się zaszczytnym mianem służby ratowniczej, chce posiadać znakomitą bazę wypadową na Mazury.

W nieodległej historii Pisza była już próba przejęcia kilkudziesięciu hektarów gruntu położonego za piskim cmentarzem. Wówczas udało nam się ten teren przed przejęciem obronić. Jestem pewien, że także w tym przypadku mogę liczyć na Państwa - mieszkańców Gminy Pisz - zrozumienie i pomoc w obronie słusznego interesu nas wszystkich.

W 2014 roku obejmując, z Państwa woli, urząd Burmistrza Pisza uroczyście przysięgałem, że będę dbał o interes mieszkańców naszej gminy i dzisiaj potwierdzam: będę tak czynił do ostatniego dnia swojej pracy.
Z wyrazami szacunku
Burmistrz Pisza
Andrzej Szymborski

Widok działek z lotu ptaka. Kolor żółty - własność Gminy Pisz, kolor czerwony - własność komandora MSR
Widok działek z lotu ptaka. Kolor żółty - własność Gminy Pisz (zarys orientacyjny), kolor czerwony - własność komandora MSR (zarys orientacyjny)
fot.UM Pisz

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5