Jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem? To może ci pomóc

2021-09-04 11:08:15(ost. akt: 2021-09-04 11:11:32)

Autor zdjęcia: pixabay

Na terenie całego kraju funkcjonują Punkty Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Działają one pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości. Jeden z nich funkcjonuje w Piszu na ul. 1 Maja 3a. Warto się tam zgłosić po bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną oraz materialną i rzeczową. Taki punkt oferuje także zakup wartości niematerialnych oraz tłumacza migowego.
Każda osoba pokrzywdzona przestępstwem może skorzystać z bezpłatnej pomocy, jaką oferują Lokalne Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Jeden z nich funkcjonuje także w Piszu. Takie punkty pomocy utworzone zostały przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Bezpłatna pomoc oferowana jest z Funduszu Sprawiedliwości, który rozporządza pieniędzmi zasądzonymi przez sądy od sprawców przestępstw. Fundusz ten pomaga każdemu bez względu na to, jakim rodzajem przestępstwa został pokrzywdzony – przemocą domową, gwałtem, pobiciem, kradzieżą, włamaniem, lichwą, oszustwem, czy wskutek wypadku drogowego.

Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem oferuje bezpłatną pomoc:

- prawną dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i osobom im najbliższym

- świadkom przestępstwa i osobom im najbliższym

- psychologiczną, psychiatryczną i psychoterapeutyczną

- materialno – rzeczową osobom pokrzywdzonym przestępstwem

- zakupu wartości niematerialnych

- psychologiczną świadkom

- tłumacza języka migowego.

Osoba potrzebująca pomocy uzyska ją w zależności od potrzeb i indywidualnej sytuacji. Warto podkreśli, że można tam otrzymać także konkretne wsparcie materialne. Będzie to m.in. pokrywanie kosztów:

- leczenia i rehabilitacji

- leków nierefundowanych i wyrobów medycznych

- czasowego zakwaterowania

- związanych z nauką dzieci w szkołach i przedszkolach

- opieki nad dziećmi w żłobkach

- szkoleń i kursów zawodowych

- przejazdów środkami komunikacji publicznej

- żywności (bony żywnościowe)

- zakupu odzieży, obuwia, środków czystości i higieny osobistej

- wypoczynku dzieci na obozach i koloniach.

Program oferuje także dopłaty do czynszu i opłat za mieszkanie ( np. za prąd, ogrzewanie, gaz, wodę, opał), a także np. sfinansowanie dostosowania mieszkania do potrzeb osoby pokrzywdzonej, która w wyniku przestępstwa utraciła sprawność fizyczną.

Jeden z takich Punktów Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem funkcjonuje w Piszu na ul. 1 Maja 3a, tel. 720-703-258, 720 703 260. Warto się tam zgłosić po pomoc!

KPP w Piszu

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5