Dobra szkoła blisko Ciebie - Bezpłatne szkoły dla dorosłych

2021-07-29 08:27:20 (ost. akt: 2021-07-29 09:25:39)   Artykuł sponsorowany
Oferta edukacyjna:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH – nauka trwa 4 lata
(przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język obcy, geografia, historia, WoS)
Absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej mogą kontynuować naukę w LO począwszy od drugiej klasy.

SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH kształci w zawodach:
 Technik administracji – szkoła zaoczna
 Technik masażysta – szkoła stacjonarna
 Opiekun medyczny – szkoła stacjonarna
 Opiekunka dziecięca – szkoła zaoczna
 Asystent osoby niepełnosprawnej - szkoła zaoczna
 Opiekun osoby starszej - szkoła zaoczna
 Opiekunka środowiskowa - szkoła zaoczna
 Technik informatyk - szkoła zaoczna
 Technik archiwista - szkoła zaoczna

Obrazek w tresci

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
 EKA.05 prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych;
 EKA.07 prowadzenie rachunkowości;
 EKA.02 organizacja i prowadzenie archiwum;
 INF.02 administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych;
 INF.03 tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych;

Posiadamy własne laboratorium dydaktyczne oraz nowoczesne, profesjonalnie wyposażone pracownie: komputerową, techniki biurowej, zabiegów higienicznych i opiekuńczych, masażu.

[meida=z8]748761[/media]


Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu
12-200 Pisz
ul. Warszawska 5
tel/fax: 87 423 34 99
www.zpkupisz.szkolnastrona.pl
e-mail: zpku@powiat.pisz.pl


2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5