Miliony na wsparcie, czyli piski rynek pracy w dobie pandemii

2021-02-23 14:38:45 (ost. akt: 2021-02-23 14:47:04)   Artykuł sponsorowany
Możemy śmiało podsumować rok 2020 stwierdzeniem, że pandemia wywróciła nasze życie do góry nogami. Kryzys wywołany COVID-19 przyniósł poważne zmiany w wielu obszarach i wywarł znaczący wpływ na nasze funkcjonowanie zarówno w sferze społecznej, jak i gospodarczej. O tym w jaki sposób Powiatowy Urząd Pracy w Piszu wspiera lokalnych przedsiębiorców w dobie pandemii rozmawiamy z Moniką Ryży, pełniącą obowiązki dyrektora PUP w Piszu.
Pani Dyrektor, słyszymy w mediach o rosnącej liczbie bezrobotnych i kryzysie na rynku pracy. Proszę powiedzieć jak, pod tym względem, przedstawia się sytuacja w naszym powiecie?

Faktycznie już na początku pandemii sytuacja nie wyglądała dobrze. Można powiedzieć, że po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego, odnotowaliśmy wzrost liczby osób bezrobotnych, który najbardziej był zauważalny już w miesiącu maju 2020 (2211 osób). Porównując to do miesiąca analogicznego roku 2019 (1784 osób) widzimy, że nastąpił wzrost bezrobocia w stosunku do poprzedniego roku – w maju przybyło aż 427 osób bezrobotnych. Od lipca 2020 r. sytuacja uległa stabilizacji i bezrobocie w naszym powiecie zaczęło nieznacznie spadać. Wpływ na to miała niewątpliwie sezonowość rynku pracy, ale również luzowanie i znoszenie obostrzeń w związku z niższą liczbą zachorowań w kraju w tym właśnie okresie. Bezrobocie w naszym powiecie wzrosło ponownie dopiero na koniec października 2020 r. i wyniosło wówczas 2145 osób. Na koniec grudnia 2020 r. w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu zarejestrowanych było 2221 osób bezrobotnych, co oznacza, że liczba ta znacznie zwiększyła się w porównaniu do grudnia ubiegłego roku (o 358 osób - w grudniu 2019 r. zarejestrowanych było 1853 osób bezrobotnych). Podsumowując: pandemia COVID-19 zahamowała obserwowany od kilku lat spadek poziomu bezrobocia zarówno w naszym powiecie jak i w całym województwie warmińsko – mazurskim, a jej skutki będziemy odczuwać co najmniej do przyszłego 2022 roku.

Rosnące bezrobocie, zamrożenie gospodarki... Czy w związku z tym urzędnicy również mają mniej pracy?

Można byłoby tak pomyśleć, ale niestety to tak nie działa. Służby zatrudnienia, w tym także Powiatowy Urząd Pracy w Piszu, od początku epidemii do chwili obecnej pełni szczególną rolę w niesieniu pomocy przedsiębiorcom z terenu powiatu piskiego. Przejawia się to w realizacji wsparcia w ramach form ustawowych. Są to staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, szkolenia, doposażenia stanowisk pracy, czy Krajowy Fundusz Szkoleniowy, którego nabór zakończyliśmy 03.02.2021 r. Złożone do Urzędu wnioski przekroczyły 300% dostępnego limitu środków.

https://m.wm.pl/2021/02/orig/screenshot-153-686441.jpg

Do całej realizacji ustawowej form wsparcia dla przedsiębiorców doszła tzw. Tarcza antykryzysowa, która sukcesywnie jest rozbudowana nowymi pomocami dla przedsiębiorców. Urząd świadcząc pomoc przedsiębiorcom zatrudniającym pracowników jak i samozatrudnionym, którzy w skutek panującej pandemii znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, w 2020 r. realizował także nowe zadania wprowadzone Tarczą antykryzysową na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Świadczą o tym liczby, w ramach Tarczy w samym 2020 r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu wpłynęło 2 859 wniosków, na podstawie których wypłacono podmiotom gospodarczym działającym w naszym powiecie 14 462 57965 złotych wsparcia w postaci:
– Niskooprocentowanej pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (art.15zzd) – wpłynęło 2035 wniosków, wypłacono kwotę 9 084 014,70 zł,
– Dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych (art.15zzc) - wpłynęło 376 wniosków, wypłacono kwotę 1 609 820,00 zł,
– Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15Zzb) - wpłynęło 313 wniosków, wypłacono kwotę 3 254 688,63 zł,
– Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych (art. 15zze) - wpłynęło 15 wniosków, wypłacono kwotę 89 056,32 zł,
– Dotacji dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż (art.15zze4) - wpłynęło 120 wniosków, wypłacono kwotę 425 000,00 zł.
Na tym oczywiście nie koniec. Nadal można korzystać z różnych form pomocy. Pracodawcy, którzy dotychczas nie skorzystali z dofinansowania, a kwalifikują się do otrzymania wsparcia, mogą składać wnioski jeszcze do 10 czerwca 2021 r. Poza tym obecnie w ramach Tarczy antykryzysowej prowadzimy również nabór wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności dla mikroprzedsiębiorcy/małego przedsiębiorcy. Szczegółowe informacje dostępne są na naszej stronie (https://pisz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza)

https://m.wm.pl/2021/02/orig/screenshot-154-686442.jpg

Jednym słowem dodatkowych zadań znacznie przybyło. Jak więc zorganizowała Pani pracę urzędu? Zwiększyliście zatrudnienie?

Nie zwiększyliśmy zatrudnienia, ale wprowadzona Tarcza antykryzysowa znacząco wpłynęła na zmiany w podziale pracy w naszym Urzędzie. Przeprowadziliśmy analizy kadrowe i dokonaliśmy przesunięć pracowników z innych działów do realizacji form wsparcia w ramach Tarczy antykryzysowej. Należy zauważyć, że nikt nie zwolnił Urzędów z realizacji dotychczasowych form wsparcia i obowiązku realizacji zadań ustawowych. Realizujemy wszystkie dotychczas wykonywane zadania m.in. rejestrujemy osoby bezrobotne, realizujemy ustawowe formy wsparcia tj. zawieramy umowy na staże, prace interwencyjne, doposażenia miejsc pracy itp. oraz pozyskujemy i realizujemy oferty pracy.
Od 01.09.2020 r., zostałam powołana do pełnienia obowiązków dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu, co było to dla mnie dużym wyzwaniem nie tylko organizacyjnym, ale i logistycznym. Od września ubiegłego roku zostało dokonano wiele zmian, które w znaczący sposób zmieniły cały schemat organizacyjny. Poza nieustannym dążeniem do podejmowania działań mających na celu usprawnienie pracy i szybką realizację wniosków w ramach Tarczy antykryzysowej Urząd nie zapomina o konieczności zapewnienia bezpieczeństwa pracy zarówno swoim pracownikom, jak i interesantom. W związku z tym Urząd wprowadził szereg obostrzeń od momentu wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego. Pierwszym krokiem było ograniczenie w zakresie obsługi klientów w wyznaczonej Sali Aktywizacji Zawodowej. Ponadto Urząd zakupił komorę do dezynfekcji z nonsrebrem , która w znacznym stopniu chroni zarówno bezrobotnych jak i pracowników. Postawiono tablice z oznaczeniami informujące o konieczności zachowania bezpiecznej odległość miedzy klientami oraz pouczono o konieczności zachowania obowiązkowej kwarantanny w przypadku klientów wracających z zagranicy oraz mających akt z osobą zakażoną.
Dodatkowo od początku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego Urząd zachęcał i upowszechniał informacje zarówno na swojej stronie internetowej, o możliwości załatwiania spraw z wykorzystaniem elektronicznych środków przekazu informacji, bez konieczności osobistego stawiennictwa w Urzędzie.

Z uwagi na wzrost zachorowań na COVID-19 w okresie jesienno-zimowym, PUP w miesiącu październiku i listopadzie był zmuszony do ponownego ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi klientów jedynie do wyznaczonych do tego celu i zabezpieczonych pleksą czterech stanowisk - tzw. „okienek”, w tym jednego do obsługi przedsiębiorców, dwa stanowiska do rejestracji osób bezrobotnych oraz czwarte do obsługi osób bezrobotnych. Ponadto pracownicy Urzędu zostali ponownie podzieleni na dwa zespoły, które hybrydowo (naprzemiennie) świadczą pracę w systemie stacjonarnym w Urzędzie oraz zdalnie w domu.
Należy przy tym podkreślić, że Powiatowy Urząd Pracy w Piszu pomimo znacznie okrojonego składu kadrowego spowodowanego przebywaniem części pracowników na zasiłkach opiekuńczych, kwarantannach, izolacjach oraz zwolnieniach lekarskich od początku ogłoszenia stanu epidemii jako jeden z nielicznych w kraju był otwarty dla klientów i miał utworzony punkt obsługi w formie okienka gdzie odbywała się bezpośrednia obsługa klientów.

Na koniec zapytam jeszcze o to jak obecnie wygląda obsługa klienta w piskim urzędzie i jakie są Pani priorytety w bieżącym roku?

Warto podkreślić, że od początku pandemii dajemy naszym klientom możliwość załatwienia spraw w siedzibie Urzędu, choć preferujemy oczywiście kontakt elektroniczny. Cały czas do tego zachęcaliśmy i nadal zachęcamy.
Moim priorytetem w 2021 r. na pewno będzie dalsza kontynuacja działań mających na celu złagodzenie negatywnego wpływu pandemii na aktywność gospodarczą naszego powiatu. Działania moje i pracowników będą ukierunkowane na ochronę miejsc pracy. W związku z tym, nasza uwaga skierowana będzie zarówno na przedsiębiorców zainteresowanych wsparciem w ramach Tarczy, jak również na aktywizację zawodową osób bezrobotnych.
Ponadto, nadal będziemy realizować swoje zadania ustawowe. Także pracodawcy zainteresowani uzyskaniem wsparcia w zatrudnieniu osób bezrobotnych jak najbardziej będą mogli na nie liczyć. Korzystając z okazji chciałabym podziękować wszystkim przedsiębiorcom za współpracę w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych w tym trudnym dla wszystkich okresie pandemii. Mam nadzieję, że w 2021 roku będziemy mogli liczyć zarówno na stabilizację na lokalnym rynku pracy, jak i na dalszą wspólną, efektywną współpracę.

Z Moniką Ryży, pełniącą obowiązki dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu rozmawiała Elżbieta Żywczyk2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5