Zielony Ład. Orzysz gotowy na zmiany!

2021-02-11 08:59:25 (ost. akt: 2021-02-16 08:13:03)

Autor zdjęcia: UM Orzysz

Dbanie o środowisko naturalne, tworzenie parków zieleni, powtórne wykorzystanie wody oraz promowanie ekologii i działań z nią związanych — o nowej strategii „Orzyski Zielony Ład 2030” rozmawiamy z burmistrzem Zbigniewem Włodkowskim.

— „Orzyski Zielony Ład 2030”. Panie burmistrzu, zabrzmiało tak... „po europejsku”. Moja pierwsza myśl (śmiem twierdzić, że i większości mieszkańców) w momencie, gdy pada nazwa nowej orzyskiej strategii, kojarzy się z „European Green Deal...”. Co pan na to?

— Słuszna uwaga, pani redaktor. W grudniu 2019 r. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła swój nowy, strategiczny program pod nazwą „European Green Deal, czyli Europejski Zielony Ład”, który ma na celu umożliwienie Europejczykom korzystanie ze zrównoważonej, zielonej transformacji naszego kontynentu.

Podejmowane przez Gminę Orzysz działania w zakresie ochrony środowiska, w tym rozwój najstarszej marki „Orzysz Naturalnie”, doskonale wpisują się w zaproponowane działania Unii Europejskiej.

Nadrzędnym celem naszego programu stanie się dbanie o środowisko naturalne, tworzenie parków zieleni, powtórne wykorzystanie wody, a także promowanie ekologii i działań z nią związanych.

Zaproponowałem więc, by wyjść naprzeciw propozycjom przewodniczącej Komisji Europejskiej i przygotować się do czekających nas w najbliższej przyszłości wyzwań. W odpowiedzi na mój apel, a także sugestie radnych i mieszkańców o to, by lepiej zadbać o przestrzeń miejską w Orzyszu, stworzona została wieloletnia, wielopłaszczyznowa strategia. Nazwaliśmy ją „Orzyski Zielony Ład 2030”.

— Pierwszy, ważny krok już zrobiony. A co dalej? Czy, oprócz stworzenia tej strategii, wydarzyło się w Orzyszu coś jeszcze? Chodzi mi o konkretne działania...

— Oczywiście. W celu jej wdrożenia już w styczniu br. rozpocząłem proces powołania Zespołu Konsultacyjno–Doradczego, w skład którego wejdą osoby z różnych środowisk lokalnych. Przedstawiciele orzyskiego społeczeństwa, reprezentować będą stanowiska mieszkańców i czuwać nad tym, aby zielona przestrzeń Orzysza stała się bardziej urozmaicona i funkcjonalna.

Pierwsze spotkanie Zespołu odbyło się 3 lutego br. w sali narad Polany Kultury Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w orzyskim ratuszu. W spotkaniu uczestniczyły osoby, które odpowiedziały na zaproszenie do udziału w pracach Zespołu. Jego skład tworzą: Czyżewski Edward, Jakubczyk Tomasz,, Janicka Zofia, Kizling Dariusz, Kuliś Jolanta, Marusiński Krzysztof, Nikołajuk Łukasz, Semenowicz Mariusz, Strzeszewska Hanna oraz Szukieć Marcin. Docelowo zespół będzie liczyć maksymalnie 15 osób.

Dodatkowo grono to, wspierane będzie przez trójkę ekspertów, tj.: w zakresie projektowania zieleni i przestrzeni miejskiej przez Ewelinę Bednarczyk - architekta zieleni, Mirosława Stabińskiego - dendrologa oraz Adama Myka - inżyniera nadzoru w Nadleśnictwie Drygały.

— Czym zajmować się będzie Zespół Konsultacyjno-Doradczy?

— Członkowie Zespołu reprezentują różne grupy społeczne. Ich zadaniem będzie opiniowanie pomysłów oraz inicjatyw zgłoszonych przez orzyską społeczność. To właśnie mieszkańcy gminy będą mieli możliwość zaproponowania przedsięwzięć i konkretnych działań, a także wskazania miejsc w przestrzeni publicznej, które warto odnowić, zmienić, zazielenić lub urozmaicić rekreacyjnie w obszarach dbałości o czyste powietrze, zieloną ziemię i błękitną wodę.

Zaproponowałem Zespołowi budowanie strategii „Orzyski Zielony Ład 2030” w oparciu o trzy osie koncepcyjne (kierunki działań), zgodne z symboliką kolorów orzyskiej flagi: o kolor żółty – przejrzyste powietrze, przez które przenika słońce, o kolor zielony – zielone obszary, dające wytchnienie, oraz o kolor niebieski – krystaliczna woda, pełna naturalnych zasobów.

— Proszę wyjaśnić, jakie konkretne wyzwania kryją się pod tymi kolorami. Na czym będą polegały przyszłe działania w gminie?

— Każda z trzech osi to inny obszar interwencji i inne projekty, które służyć będą przeobrażaniu przestrzeni publicznej w gminie Orzysz. Oś żółta to zmniejszenie emisji CO², ograniczenie zapotrzebowania na energię oraz rozwój odnawialnych źródeł energii.

W tym obszarze zaplanowano między innymi modernizację i rozbudowę ciepłowni na kwotę niemalże 36 mln zł, z czego 60% stanowić będzie dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ponadto, w osi żółtej strategii, przewiduje się systematyczną wymianę oświetlenia ulicznego na LED, termomodernizację budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, w tym budynku ośrodka zdrowia w Orzyszu oraz dofinansowanie do wymiany indywidualnych źródeł ciepła.

Oś zielona to przede wszystkim zwiększenie powierzchni zielonych oraz zagospodarowanie odpadów. W tej części strategii opracowany zostanie program „Orzysz Naturalnie – Miasto Zielonych Projektów”, szeroko włączający do współdziałania i współpracy lokalną społeczność, wspólnoty mieszkaniowe, sołectwa, organizacje pozarządowe, a także szkoły.

W ramach tego programu mieszkańcy wskażą przestrzenie w mieście i na terenach wiejskich, które wymagają uporządkowania i zagospodarowania zielenią. Projektanci architektury zieleni dla każdego takiego miejsca opracują mini projekt zagospodarowania. Natomiast urząd miejski, jednostki organizacyjne gminy i stowarzyszenia podejmą próbę pozyskania z rożnych źródeł środków finansowych na ich realizację.

Ponadto na tegoroczną edycję programu „Zagospodaruj Wspólne Podwórko”, podobnie jak w poprzednich latach, zaplanowano w budżecie 100 tys. zł, z których 30 % stanowić będą wydatki na nasadzenia drzew i krzewów.

Podobna zasada będzie rekomendowana przy realizacji funduszu sołeckiego. W tej części strategii zaplanowano budowę „Zielonego Ryneczku”, czyli nowego targowiska miejskiego z produktami lokalnych producentów żywności. Planowany koszt tej inwestycji to około 1,8 mln zł, z czego 64% stanowić będzie dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej.

Trzecia oś, czyli niebieskie wody, to inwestycje wodno – kanalizacyjne, retencja i powtórne wykorzystanie wody np. wód deszczowych zgromadzonych w podziemnych zbiornikach. W osi tej przewiduje się również zagospodarowanie rzeki Orzyszy, modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikosze Osada, a także rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej ulic Mazurskiej i Polnej, w Sołectwach Pianki, Gaudynki i Grądy Podmiejskie oraz dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

— Panie burmistrzu, to bardzo wysoko zawieszona poprzeczka, a lista zadań do wykonania jest wręcz imponująca. Dacie radę?

— Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej w duchu Europejskiego Zielonego Ładu, wymaga zaangażowania wielu osób i znacznych środków finansowych, zaś położenie gminy Orzysz w sercu Mazur obliguje nas do priorytetowego traktowania naszego dziedzictwa naturalnego. Dlatego tak ważna jest współpraca pomiędzy mieszkańcami i władzami miasta. Europejczycy są gotowi na zmianę! My Orzyszanie również jesteśmy gotowi! Współtwórcą nowej, zielonej przestrzeni miejskiej może być każdy. Swoje propozycje wystarczy przesłać na adres e-mail burmistrz@orzysz.pl. Serdecznie zapraszam!

rozmawiała Elżbieta Żywczyk

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5