Zamek Piski. Burmistrz ogłasza konsultacje

2024-01-11 09:29:11(ost. akt: 2024-01-11 12:41:21)

Autor zdjęcia: UM Pisz

Zamek piski, gdyby przetrwał, byłby jednym z najstarszych i najcenniejszych zabytków architektury gotyckiej na Warmii i Mazurach. Dzięki działaniom Gminy Pisz jest szansa na rewitalizację obiektu. Burmistrz ogłosił konsultacje z mieszkańcami.
Burmistrz Andrzej Szymborski zwraca się do mieszkańców:


Ogłaszamy konsultacje z mieszkańcami, dotyczące szlaku turystyki wodnej Pisa-Narew wraz z zagospodarowaniem terenu plaży miejskiej w Piszu oraz Strefy Zamku Piskiego.

Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców zainteresowanych rozwojem szlaku Pisa-Narew oraz zagospodarowaniem Strefy Zamku Piskiego.

W ostatnich miesiącach sporo emocji budzi temat badań archeologicznych w strefie Zamku Piskiego oraz dotyczących rozbudowy przystani wodnej na rzece Pisa. Badania te mają ukazać stan zachowania reliktów architektury i odtworzyć, na tyle, na ile to możliwe, historię miejsca. Są one niezbędne do opracowania spójnej koncepcji rewitalizacji obszaru i odpowiedniego wyeksponowania Zamku Piskiego.

Uważam, że odpowiednie wyeksponowanie i zagospodarowanie całego obszaru, terenu parku oraz portu, a także całego szlaku wodnego wspomoże rozwój turystyki w mieście. Kwestie zagospodarowania terenu, biorąc pod uwagę ostatnie odkrycia wymagają moim zdaniem konsultacji z mieszkańcami, choć oczywiście ostateczna decyzja musi uwzględniać zalecenia konserwatora zabytków.

Chcielibyśmy poznać opinie i pomysły mieszkańców miasta na temat przyszłości tego terenu, aby biorąc pod uwagę wyniki badań archeologicznych oraz konserwatorskie wytyczne podjąć dalsze decyzje.

Jak już informowaliśmy Gmina Pisz zleciła wykonanie kompleksowych interdyscyplinarnych wykopaliskowych badań archeologicznych w ramach zadania pn. „Badania archeologiczne w strefie Zamku Piskiego na dz. o nr geod. 375/5 i 375/6 obręb Pisz 2” oraz zadania „Archeologiczne badania wykopaliskowe poprzedzające rozbudowę przystani wodnej na rzece Pisa”. Prowadzi je zespół Mateusza Janczyńskiego z Pracowni Archeologicznej Pomerania z siedzibą w miejscowości Bojano.

Odkryto dotąd fundament bastionu z XVI w. oraz narożnik zamku średniowiecznego z fragmentami muru. Odsłonięto gotyckie piwnice południowego skrzydła zamku. Ich ściany są bardzo dobrze zachowane i znajdują się bardzo płytko pod powierzchnią terenu. Obecnie badane są granice zamku przy budynku OPIT; badane są kolizje zamku z sąsiadującą przepompownią ścieków i infrastrukturą towarzyszącą.

Będziemy starali się pozyskać środki na przeniesienie przepompowni i dokończenie kolejnych etapów badań archeologicznych, architektonicznych i zabezpieczających odkryte relikty. Z uwagi na niszczącą siłę korzeni została wykonana konieczna wycinka drzew. Prace badawcze mają się zakończyć w lutym. Odsłonięte relikty architektury zostaną zabezpieczone. Po zakończeniu badań sporządzone zostanie sprawozdanie, a przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami i wytyczne konserwatora zabytków pozwolą podjąć dalsze kroki, dotyczące zagospodarowania wspomnianego terenu.

Podsumowując w ramach projektu w gminie Pisz planowane jest powstanie szlaku o charakterze liniowo-strefowym, składającego się z szeregu miejsc i obiektów w ramach zintegrowanego Szlaku Pisa -Narew– Szlaku aktywnej turystyki wodnej i kulturowej, połączonych oznakowaną trasą, wzdłuż której znajdzie się Strefa Zamku Piskiego, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, infrastruktura turystyczna, parkingi, trasy doprowadzające, tablice informacyjne itp.

Gmina Pisz zamierza realizować projekt w następujących punktach: punkt startowy: (jezioro Roś na dz. o nr geod. 994,6,7,28/11 obręb Pisz 1); punkt postojowy – Stanica wodna na Pisie, Strefa Zamku Piskiego i kolejne punkty postojowe w miejscowościach Niedźwiedzie, Borki, Szast, Dziadowo, Jeże.

Koncepcja Zagospodarowania parku w strefie zamkowej, opracowana w 2019 r. przez Pracownię architektoniczną Archander Tomasz Kamiński, przedstawia pomysł na zagospodarowanie strefy Zamku Piskiego oraz terenu przystani wodnej nad Pisą, bez fizycznej ekspozycji ruin zamku. W tamtym czasie, Gmina Pisz nie dysponowała wynikami interdyscyplinarnych badań archeologicznych, które rozpoczęły się w 2023 r.

Autor opracowania, w oparciu o wyniki nieinwazyjnych badań archeologicznych i dostępną wiedzę z materiałów źródłowych, zaproponował koncepcję rewitalizacji parku, z nawiązaniem do historii tego miejsca, poprzez nadanie przedstawionym formom architektonicznym, kształtu wizualnie zbliżonego do historycznego zarysu Zamku Piskiego.

Koncepcję tę należy traktować jako materiał wyjściowy do konsultacji i rozważań nad sposobem właściwego zagospodarowania tego miejsca, z korzyścią dla mieszkańców Pisza i rozwoju turystycznego miasta.

W porozumieniu z konserwatorem zabytków oraz na podstawie wyników aktualnie prowadzonych badań archeologicznych, Gmina Pisz zleciła Panu Tomaszowi Kamińskiemu opracowanie alternatywnego wariantu koncepcji zagospodarowania strefy Zamku Piskiego, z uwzględnieniem ekspozycji odkrytych ruin zamkowych. Pracownia architektoniczna zobowiązała się do przedstawienia wstępnego opracowania na spotkaniu z mieszkańcami Pisza, zaplanowanym na 24.01.2024r.

Ciekawi jesteśmy Państwa opinii. Czy należy zagospodarować strefę zamku i przystani zgodnie z koncepcją z 2019 r., czy wyeksponować fragmenty odkrytych reliktów, a może macie Państwo inne pomysły? Warto podkreślić, że ostateczna decyzja zagospodarowania zależeć będzie od zaleceń konserwatora zabytków. Zapraszamy do konsultacji. Szczegóły na stronie www.pisz.pl

Z pozdrowieniami
Burmistrz Pisza
Andrzej Szymborski

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5