Poznajcie jednostkę, która prowadzi w naszym plebiscycie

2016-03-19 09:00:00(ost. akt: 2016-03-19 10:19:12)

Autor zdjęcia: Waldemar Bzura

Pierwsze informacje o istnieniu jednostki strażackiej w Krutyni (wówczas noszącej nazwę Cruttinen, red.) pochodzą z 1922 roku. Jej kontynuatorem jest Ochotnicza Straż Pożarna, która wznowiła działalność w 1951 roku. Strażactwo ochotnicze jest bowiem ponadczasowe i ponadnarodowe. Jest poza wszelkimi podziałami, a służy zawsze jednej sprawie – ratowaniu życia i mienia.
Jednym z inicjatorów i pierwszym komendantem OSP w Krutyni był druh Kazimierz Chęciński. Baza mieściła się wtedy w małym, prowizorycznie przystosowanym do potrzeb jednostki budynku. Do straży w początkach jej istnienia należało 15 ochotników. Sprzęt, którym dysponowano był skromny - konny wóz bojowy oraz ręczna pompa wodna.

Stodoła służyła im jako baza
Jednak za czas powstania jednostki przyjmuje się rok 1960, ponieważ od tego momentu datowana jest posiadana dokumentacja. Wtedy też nastąpiły duże zmiany w składzie Zarządu. Funkcję prezesa powierzono Stanisławowi Bzurze, a komendantem został Wilhelm Dembowski. Warunki lokalowe były słabe i ulegały ciągłemu pogorszeniu do tego stopnia, iż stało się niemożliwe korzystanie z dotychczasowej bazy. Sprzęt i wyposażenie bojowe przeniesiono więc do tymczasowo zaadaptowanej stodoły. Zarząd w pełni zdawał sobie sprawę z narastających trudności w utrzymaniu jednostki w gotowości bojowej. Już w roku 1960 zaczęto myśleć o likwidacji starej strażnicy i budowie większej, i bardziej funkcjonalnej, w której można by garażować samochód bojowy. Wiosną 1970 roku przystąpiono do budowy nowego obiektu. Inicjatywę poparli wszyscy członkowie straży, a także mieszkańcy wsi. Organizowali zbiórki pieniędzy i aktywnie uczestniczyli w pracach przy budowie. Uroczystego otwarcia remizy dokonano 22 lipca 1970 roku.

Aktywność społeczna, zmiany kadrowe
Mając zapewnione dobre warunki bazowe strażacy rozpoczęli wzmożoną działalność społeczną. Prezes Stanisław Bzura postawił sobie za cel wybudowanie przez strażaków w czynie społecznym stadionu piłkarskiego. W tym czasie bowiem zawiązała się drużyna Ludowego Zespołu Sportowego (LZS). Jej działanie było ściśle powiązane z OSP. Na przełomie lat 1974-75 odeszli w stan spoczynku zasłużeni działacze: prezes S. Bzura i skarbnik S. Konachowicz. Ich funkcje przejęli synowie: Marian Bzura (prezes kadencji 1974-79) i Michał Konachowicz. Kontynuowali w ten sposób tradycje rodzinne. Naczelnikiem był Konstanty Łukowski. W kadencji 1979-82 obowiązki prezesa powierzono Longinusowi Dulnemu. Zaś w latach 1982 do 1986 Tadeuszowi Dąbrowie. Naczelnikiem był Piotr Wróbel. W roku 1986 wybrano na prezesa Feliksa Kaczanowskiego, a na naczelnika Waldemara Bzurę.

Niejednokrotnie doceniano działania jednostki
W roku 23 lipca 2000 roku jednostka obchodziła 40-lecie istnienia. Jubileusz został uświetniony wręczeniem sztandaru ufundowanego przez okoliczne społeczeństwo jako wyraz wdzięczności za pełnioną misję. Wtedy też jednostkę odznaczono Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. W tym samym roku F. Kaczanowski zrezygnował z funkcji prezesa, a Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze wskazało druha Waldemara Bzurę do pełnienia tych obowiązków. Naczelnikiem został Piotr Kulas. Funkcje te pełnią do chwili obecnej. Dziesięć lat później w uznaniu w dorobku jednostka została odznaczona Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. OSP w Krutyni zaliczana jest do przodujących nie tylko w gminie, ale również w powiecie i województwie.

Działalność kulturalna OSP
Strażacy OSP w Krutyni znani są z tego, że aktywnie włączają się w życie społeczne, pomagają w organizacji różnego typu imprez, często sami je inicjują. Współpracują ze szkołą podstawową, gdzie zorganizowali wspólnie choinkę, zajęcia pierwszej pomocy. Pod nazwą „Poznajemy i obserwujemy przyrodę naszej małej ojczyzny” prowadzą warsztaty fotograficzne. Jesienią zakończyła się już czwarta ich edycja.
Od pięciu lat strażacy OSP w Krutyni i członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej wraz z mieszkańcami wsi Krutyń organizują Bieg Niepodległości. Dbają o najbliższe środowisko naturalne, na przełomie listopada i października na terenie sołectwa Krutyński Piecek zaangażowali się w zbiórkę elektroodpadów. Nurkowie OSP w Krutyni od kilku lat na odcinku Rosocha - Wojnowo czyszczą dno rzeki Krutyni. Strażacy aktywnie włączają się w organizację Dni Krutyni czy Krutyńskiej Nocy Świętojańskiej. Współpracują z lokalnym środowiskiem: Szkołą Podstawową w Krutyni, Mazurskim Parkiem Krajobrazowym w Krutyni, Mazury Diving, OSP RW Ruciane Nida.

źródło: OSP Krutyń

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5