Uczniowie Ekonomika na XXIX Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży

2023-06-04 13:07:31(ost. akt: 2023-06-04 13:15:52)

Autor zdjęcia: arch. szkoły

Uczniowie ZSZ im. S. Petőfi w Ostródzie: Amelia Janulis /II LW/, Oliwia Deptuła /II ATO/, Szymon Jędraszek/III LW/ oraz Oskar Śmigielski /I TI/ reprezentowali województwo warmińsko – mazurskie w Sejmie Dzieci i Młodzieży.
Swoją  parlamentarną  przygodę rozpoczęli już w marcu przystępując do konkursu  organizowanego przez Ministerstwo Edukacji oraz Instytut Pamięci Narodowej. Zadaniem uczestników było zaplanowanie i zrealizowanie projektu, którego celem jest popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o wydarzeniach historycznych i bohaterach lokalnych oraz ich znaczeniu dla historii, dziedzictwa i tożsamości lokalnej oraz narodowej. Temat przewodni brzmiał: Zginąć, ale z honorem. Bohaterska walka zbrojna żydowskich organizacji bojowych z Niemcami z perspektywy 80 lat – o ludzki, społeczny i narodowy honor oraz godność, na przykładzie powstania w getcie warszawskim.

Uroczyste wręczenie uczniom mandatów SDiM odbyło się w Warmińsko- Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, natomiast 1 czerwca w sali posiedzeń Sejmu młodych parlamentarzystów powitała marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Gośćmi specjalnymi obrad byli m.in. Karol Polejowski, zastępca prezesa IPN, sekretarz stanu w MEiN Włodzimierz Bernacki oraz dyrektor Zespołu ds. Przestępczości wobec Dzieci w Biurze Rzecznika Praw Dziecka Piotr Bogacki, który odczytał list od Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka.

Sejm Dzieci i Młodzieży liczy 460 posłów. Organizacja izby wzorowana jest na procedurach obowiązujących w prawdziwym Sejmie, dlatego młodzież miała okazję przemawiać na mównicy, wnosić poprawki do uchwały oraz głosować.
Dwudniowy wyjazd do Warszawy sfinansowała uczniom Kancelaria Sejmu, a wśród licznych atrakcji znalazło się m. in. zwiedzanie miasta "Szlakiem getta" z przewodnikiem.
Tekst i foto: D. Michowska


Źródło: Gazeta Olsztyńska

2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5