Piąta rocznica nadania patronatu klasom wojskowym

2023-03-16 10:12:22(ost. akt: 2023-03-16 10:25:17)

Autor zdjęcia: Agnieszka Kołodziejska

W Zespole Szkół Zawodowych im. S. Petȍfi odbyła uroczystość poświęcona obchodom piątej rocznicy nadania patronatu klasom wojskowym, którym towarzyszyło otwarcie wirtualnej strzelnicy.
Klasy wojskowe w Zespole Szkół Zawodowych im. Sandora Petȍfi w powstały 2014 roku, w ramach programu innowacyjnego. Rok później przyszedł pierwszy sukces – w wyniku wygranej rywalizacji klas wojskowych, reprezentowaliśmy województwo warmińsko-mazurskie na Zlocie klas mundurowych w Żaganiu. Pozycję wojewódzkiego lidera udało nam się utrzymać również w 2016 roku.


W tym samym roku rozpoczęliśmy udział w projekcie Ministerstwa Obrony Narodowej - Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe. Projekt ten zakładał przygotowanie uczniów klas wojskowych do odbycia skróconej służby przygotowawczej i zapoznania ze służbą wojskową. Dzięki uczestnictwu w projekcie uzyskano od MON wsparcie w postaci instruktorów wojskowych prowadzących zajęcia, dostęp do obiektów i sprzętu wojskowego oraz wsparcie finansowe w postaci dotacji celowej na zakup sprzętu i wyposażenia indywidualnego niezbędnego dla uczniów do realizacji programu w zakresie edukacji wojskowej.

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło konkurs dający możliwość zainstalowania w szkołach strzelnic wirtualnych typu „Mały Śnieżnik”. W zeszłym roku Starostwo Powiatowe otrzymało dofinansowanie na zakup takiej strzelnicy dla naszej szkoły. Jest to sprzęt, który pozwoli uczniom na intensywne uczestnictwo w szkoleniu strzeleckim bez użycia amunicji.

Wydarzenia ostatniego roku pokazały, że wolność nie jest dana raz na zawsze. Trzeba o nią zabiegać i nieustannie ją pielęgnować. Zadania z zakresu obronności państwa mają dzisiaj szczególne znaczenie, a funkcjonowanie klas wojskowych niewątpliwie sprzyja ich realizacji w przyszłości. Mamy nadzieję, że poprzez edukację, wychowanie w duchu patriotyzmu, a także wpajanie dobrych zasad i wzorów, młodzież naszej szkoły będzie gotowa na wyzwania współczesnego świata.

W uroczystościach zorganizowanych w szkole wzięli udział wicestarosta Jan Kacprzyk, warmińsko-mazurski kurator oświaty Marek Krzysztof Nowacki, dowódca 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej płk Tomasz Biedziak, ppłk Norbert Garbacz – dowódca batalionu czołgów w Ostródzie, zastępca Komendanta Powiatowej Policji w Ostródzie nadkom. Krzysztof Bilicki i zastępca szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Ostródzie mjr Witold Chrobak oraz dyrektor wydz. Oświaty, Kultury i Sportu Dorota Mazur.
Agnieszka Kołodziejska


Źródło: Gazeta Olsztyńska

2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5