Ruś Mała w sieci. Dofinansowanie ważnej inwestycji w gminie

2022-11-21 13:20:47(ost. akt: 2022-11-21 13:25:01)

Autor zdjęcia: arch. W-MUM

W Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie podpisana została umowa na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Ruś Mała gmina Ostróda”.
W imieniu Zarządu Województwa umowę podpisali marszałek Gustaw Marek Brzezin oraz wicemarszałek Sylwia Jaskólska. Gminę Ostróda reprezentowali: wójt gminy Bogusław Fijas oraz skarbnik Anna Płecha.

Dofinansowanie w kwocie 2.637.452,00 zł gmina Ostróda otrzymała w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wartość całego zadania to 3.819.970,26 zł.

W ramach zadania zbudowanych zostanie 1775 mb sieci wodociągowej oraz 2592 mb sieci kanalizacji sanitarnej. Dzięki inwestycji mieszkańcom siedemnastu gospodarstw domowych z miejscowości Ruś Mała poprawią się warunki życiowe oraz uzyskają dostęp do wysokiej jakości wody pitnej.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej przyczyni się także do ograniczenia procesu przedostawania się niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu ludzi do wody i gleby w tym cennym przyrodniczo terenie często odwiedzanym przez turystów.

Źródło: Gazeta Olsztyńska

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5