Stawiamy na nowe technologie i innowacje

2021-10-17 10:57:19 (ost. akt: 2021-10-17 11:09:05)
Starosta ostródzki Andrzej Wiczkowski

Starosta ostródzki Andrzej Wiczkowski

Autor zdjęcia: Archiwum Starostwa Powiatowego w Ostródzie

Za nami Konferencja Automatyzacja i Robotyzacja Przemysłu, która została zorganizowana w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie. Rozmawiamy o niej ze starostą Andrzejem Wiczkowskim.
— Panie Starosto — zaprosił Pan do siebie Konferencję Automatyzacja i Robotyzacja Przemysłu. Skąd taki pomysł?
— Konferencja zyskuje z roku na rok coraz większą liczbę zwolenników. Zorganizowanie jej w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie było oczywiste. W naszym obiekcie dysponujemy odpowiednim zapleczem techniczno-sanitarnym do organizacji tego typu przedsięwzięć. Transformacja technologiczna i rozwój koncepcji budowy Przemysłu 4.0 jest nieunikniony – „nie zatrzymamy postępu”. Stawiając na nowe technologie i branżowe innowacje przedsiębiorcy rozszerzają swoją działalność. Automatyzacja i robotyzacja w wielu branżach pozwala na zwiększenie efektywności funkcjonowania całych organizacji. Uważam, że trzeba umożliwić przedsiębiorcom dotarcie przede wszystkim do rzetelnych informacji. Organizacja konferencji jest doskonałą okazją do zgromadzenia w jednym miejscu osób, którym zależy na wymianie doświadczeń oraz rozwoju prowadzonego biznesu.

— Na terenie powiatu prowadzi działalność wiele firm, które produkują wysokiej jakości produkty znajdujące uznanie na całym świecie. Jak powiat wspiera przedsiębiorczość?

— Samorząd Powiatu Ostródzkiego poprzez Powiatowy Urząd Pracy wspiera zarówno powstawanie nowych przedsiębiorstw, jak i rozwój już działających na lokalnym rynku pracy. Oprócz dotacji na otwarcie nowych firm, sięgających jednorazowo 25 tys. zł, urząd wspomaga zatrudnianie pracowników, oferując m.in. refundacje kosztów wyposażenia stanowisk pracy nawet do 30 tys. zł, prace interwencyjne, które pomagają obniżyć koszty zatrudnienia, czy organizuje staże, umożliwiające pracodawcom merytoryczne przygotowanie przyszłych kadr. W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, PUP umożliwia także podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób już zatrudnionych w lokalnych firmach, w tym m.in. nabywanie kompetencji cyfrowych. W tym roku PUP w Ostródzie dysponuje budżetem o łącznej wartości prawie 23 mln zł. Środki te przeznaczone są na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, Krajowy Fundusz Szkoleniowy, PFRON oraz na zadania realizowane w ramach Tarczy Antykryzysowej. Jeśli chodzi o samą Tarczę, to od wiosny 2020 roku, czyli od początku jej funkcjonowania, w powiecie ostródzkim wypłacono wsparcie o wartości ponad 40 mln zł, z którego skorzystało około 4 tys. przedsiębiorców.

— Jakie są perspektywy rozwoju regionu według Pana?
— Konsekwentnie prowadzimy działania z zakresu marketingu terytorialnego aby mieszkańcy naszego regionu mieli dostęp do najnowszych informacji. Współpracujemy jako urząd z samorządami na poziomie lokalnym (gminy i powiaty) oraz regionalnym (województwo). Dzięki współpracy i partycypacji finansowej innych jednostek jesteśmy w stanie zrealizować większą liczbę zadań dotyczących m.in. infrastruktury drogowej. Środki pozabudżetowe stanowią ważny element w prowadzonych przez nas przedsięwzięciach. Jestem przekonany, że zarządzanie w ten sposób przyniesie odczuwalne korzyści dla całego regionu Warmii i Mazur.

— Ostróda jest położona bardzo korzystnie jeśli chodzi o trakty komunikacyjne. Jak zachęciłby Pan przedsiębiorców do inwestycji w Powiecie?
— Lokalizacja zdecydowanie jest naszym atutem. Jesteśmy położeni przy skrzyżowaniu kluczowych tras komunikacyjnych dróg ekspresowych S7 i S5 oraz dróg krajowych 15 i 16 w bliskiej odległości od dużych miast: Olsztyn (40 min.), Gdańsk (1,5 h), Warszawa (2,5 h), Toruń (2 h), Poznań (4 h). Przedsiębiorców przyciągnąć może na pewno dobrze rozwinięta sieć dróg publicznych oraz liczne walory krajobrazowe naszego regionu. Istotnym elementem na pewno jest chęć współpracy ze strony lokalnych samorządów, które tworzą warunki do rozwoju innowacyjności, tym samym przyczyniając się do rozwoju społeczno-gospodarczego. Inwestowanie w infrastrukturę drogową przekłada się na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców oraz na dostępność komunikacyjną całego regionu. Zachęcam do szukania nas w sieci.

Źródło: Gazeta Olsztyńska

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5