Ciepło znowu w górę. Będziemy zakręcać kaloryfery?

2021-08-03 16:50:23 (ost. akt: 2021-08-04 15:09:16)

Autor zdjęcia: Pixabay

W budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedność” w Ostródzie pojawiła się informacja, że od 1 sierpnia 2021r. dostawca energii cieplnej - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Ostródzie - podnosi ceny ciepła.
Jest to już druga podwyżka cen ciepła w ciągu 9 miesięcy, poprzednia podwyżka ciepła była wprowadzona od 1 listopada 2020r. Aktualna podwyżka cen ciepła wyniesie od 8% do 10% dla opłaty stałej (moc zamówiona oraz jej przesył) niezależnie od ilości pobranej energii cieplnej. Opłata zmienna (ilość pobranej energii cieplnej i jej przesył) również wzrasta od 8% do 9,5% w stosunku do obecnie obowiązujących cen. Różnice w wielkości podwyżki wynikają z podziału na określone grupy taryfowe (odbiorców).

Już w 2019 roku dwukrotnie ulegała zmiana cena za energię cieplną: od 1 stycznia 2019r. oraz od 7 sierpnia 2019r. W porównaniu do cen obowiązujących od 01.01.2019r. aktualna podwyżka wynosi średnio ponad 25%.

Co z zaliczkami wpłacanymi przez mieszkańców?
— Organy Spółdzielni ze względów prawnych, formalnych i organizacyjnych, nie są w stanie, w tak krótkim czasie podjąć stosownych uchwał w sprawie zmiany wysokości zaliczek na energię cieplną i zawiadomić o tej zmianie mieszkańców do 1 sierpnia 2021r. — informuje zarząd Spółdzielni. — Od miesiąca września 2021r., po przedstawieniu przez Zarząd propozycji zmian w opłatach za energię cieplną i zatwierdzeniu ich przez Radę Nadzorczą, mieszkańcy zostaną zawiadomieni o nowym wymiarze opłat. Zaliczki na opłatę stałą zostaną zmienione proporcjonalnie do wzrostu cen opłaty stałej wprowadzonej przez MPEC Sp. z o.o. w Ostródzie. Zaliczki na opłatę zmienną (centralne ogrzewanie oraz podgrzanie wody) zostaną ustalone po analizie wzrostu cen, zużycia ciepła w 2021 roku oraz rozliczenia energii cieplnej za 2020r.

Zarząd informuje też, że podwyżka opłat będzie miała znaczący wpływ na wynik rozliczenia energii cieplnej w mieszkaniach spółdzielczych za 2021r.

Spółdzielnia nie jest stroną w ustalaniu cen, nie posiada możliwości prawnych, negocjacyjnych, czy wpływu na wysokość cen, które zatwierdza Urząd Regulacji Energetyki na wniosek dostawcy czyli MPEC Sp. z o.o. w Ostródzie.

Czym Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej tłumaczy wprowadzenie podwyżek? Na stronie internetowej przedsiębiorstwa znaleźliśmy decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w której czytamy:

„Pismem z dnia 30 kwietnia 2021 r., Przedsiębiorstwo zwróciło się z wnioskiem o zatwierdzenie zmiany taryfy dla ciepła w zakresie wysokości określonych w niej cen i stawek opłat za ciepło w związku z koniecznością uwzględnienia nowych cen zakupu uprawnień do 2emisji CO2 oraz z uwagi na wzrost kosztów związanych z efektywnością energetyczną. Dodatkowo Przedsiębiorstwo zawnioskowano o zmianę wysokości ceny ciepła, ceny za zamówioną moc cieplną ze źródła ciepła, w którym ciepło wytwarzane jest w jednostce kogeneracji".

Żeby nie było wątpliwości - nowe ceny obowiązują wszystkich odbiorców energii z MPEC w Ostródzie.Źródło: Gazeta Olsztyńska

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5