Granty dla gospodyń wiejskich przyznane

2021-06-30 10:52:46(ost. akt: 2021-06-30 11:03:11)

Autor zdjęcia: Gazeta Ostródzka/ŁL

22 projekty mogą liczyć na finansowe wsparcie w formie dotacji celowej w konkursie „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich” w 2021 roku.
Wnioskodawcami mogły być gminy wiejskie oraz miejsko-wiejskie z Warmii i Mazur, które nawiązały współpracę z Kołem Gospodyń Wiejskich. Na dofinansowanie samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczył kwotę 100 tys. zł.

Do konkursu wpłynęło 51 wniosków, natomiast na wsparcie mogą liczyć 22 projekty. Na jedno przedsięwzięcie można było otrzymać 5 tys. zł. Z gmin w powiecie ostródzkim dofinansowanie w wysokości 5 tys. złotych otrzymała gmina Miłomłyn na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Liksajnach.

Ideą inicjatywy, organizowanej przez samorząd województwa, było promowanie działań z zakresu modernizacji terenów wiejskich poprzez wspieranie zadań wpływających na zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności lokalnych w sołectwach w regionie.

Ważne było również budowanie silnego kapitału społecznego zgodnie z zapisami celu strategicznego „Mocne fundamenty” Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2030.
Źródło: Gazeta Olsztyńska

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5