Powiatowy Lekarz Weterynarii ostrzega przed ptasią grypą

2021-04-12 19:00:58 (ost. akt: 2021-04-12 16:12:14)

Autor zdjęcia: Anna Uranowska

Ogniska choroby pojawiły się w województwie mazowieckim, el istnieje niebezpieczeństwo jej przeniesienia przez handlarzy obwoźnych.
Dlatego też nie należy kupować drobiu z nielegalnego źródła, bez identyfikacji sprzedającego oraz miejsca pochodzenia drobiu.
— Nabycie drobiu nieznanego pochodzenia jest nielegalne i stwarza realne zagrożenie wprowadzenia na teren powiatu ostródzkiego grypy ptasiej (HPAI), co będzie skutkowało ogromnymi stratami dla ferm drobiu i posiadaczy drobiu przyzagrodowego — informuje Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie.

Na terenie województwa mazowieckiego stwierdzono już 17 ognisk HPAI (grypy ptaków). Choroba występuje zarówno w stadach reprodukcyjnych kur, jak i niosek jaj konsumpcyjnych. Ponieważ wielu pośredników obwoźnych sprzedających drób przyzagrodowy pochodzi z terenów zapowietrzonych i zagrożonych (powiat żuromiński i mławski) istnieje realne niebezpieczeństwo nielegalnego obrotu drobiem i jego sprzedaż bez stosownych zezwoleń lekarza weterynarii właściwego dla lokalizacji fermy, z której pochodzi drób.

Stąd też apel ministra rolnictwa i lekarza weterynarii do hodowców o bezwzględne przestrzeganie zasady bioasekuracji w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa zjadliwej grypy ptaków HPAI, podtypu H5N8. Wirus nie jest groźny dla ludzi, jednak jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki.

Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego ważne jest stosowanie się do zasad bioasekuracji.
• zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
• nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
• nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;
• stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
• stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;
• przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

W przypadku wystąpienia objawów klinicznych mogących wskazywać na zarażenie wirusem grypy ptaków tj. zwiększonej śmiertelności, apatii, znaczącego spadku pobierania paszy i wody, duszności, sinicy, wybroczyn, biegunki, spadku nieśności, tzw. „lania jaj” (jaja pozbawione skorup), drgawek, skrętu szyi, czy też wygięcia szyi na grzbiet, paraliżu nóg i skrzydeł, niezborności ruchów, hodowcy drobiu są zobowiązani do poinformowania o tym fakcie lekarza weterynarii lub Inspekcję Weterynaryjną w Ostródzie.Źródło: Gazeta Olsztyńska

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5