O ponad pół tysiąca więcej bezrobotnych  

2020-06-12 12:00:00 (ost. akt: 2020-06-12 23:38:31)

Autor zdjęcia: Archiwum GO

Do 9 czerwca 2020 roku, Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie przekazał w ramach Tarczy Antykryzysowej prawie 20 milionów złotych wsparcia dla przedsiębiorców, którzy ucierpieli w wyniku pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.
Najwięcej firm skorzystało z jednorazowych pożyczek na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Niestety, jednocześnie pogorszyła się sytuacja na rynku pracy. Od początku pandemii, liczba osób bezrobotnych w powiecie ostródzkim wzrosła o ponad pół tysiąca.

RYNEK PRACY W CZASACH PANDEMII
W ramach uchwalonej przez Sejm Tarczy Antykryzysowej, powiatowe urzędy pracy uczestniczą w przyznawaniu lokalnym przedsiębiorcom aż czterech form wsparcia. Są to niskooprocentowane, jednorazowe pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, a także dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników firm, organizacji pozarządowych oraz części kosztów prowadzenia działalności dla osób samozatrudnionych.

Z pierwszej formy pomocy, czyli pożyczek na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania firmy, mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy (także niezatrudniający pracowników), którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r. Pożyczka udzielana jest ze środków Funduszu Pracy do wysokości do 5 tysięcy złotych, zaś jej oprocentowanie jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że ten będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia. Do 9 czerwca 2020 roku,
Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie rozpatrzył pozytywnie 3,5 tysiąca wniosków o pożyczki na łączną kwotę 17,5 miliona złotych.

Coraz większym zainteresowaniem cieszą się częściowe dofinansowania wynagrodzeń pracowników i kosztów prowadzenia jednoosobowych działalności gospodarczych. Trzy rodzaje dofinansowań (dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, osób samozatrudnionych i organizacji pozarządowych) przyznawane są pod warunkiem wykazania co najmniej 30% spadku obrotów lub w przypadku organizacji pozarządowych – spadku przychodów z działalności statutowej. Od momentu uruchomienia rządowej pomocy, złożono łącznie 780 wniosków, z czego większość wpłynęła od osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Dotychczas pozytywnie rozpatrzono 402 wnioski. Większość pozostałych oczekuje na uzupełnienie braków formalnych lub weryfikację. Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie wypłacił już w ramach dofinansowań prawie 1,5 miliona złotych, a w kolejnych miesiącach kwota ta ulegnie zwielokrotnieniu.

WZRASTA BEZROBOCIE
Pierwsze miesiące pandemii oraz ograniczających jej skutki obostrzeń wpłynęły negatywnie na sytuację na rynku pracy powiatu ostródzkiego. Mimo że najwięksi pracodawcy uniknęli zwolnień grupowych, czy nawet zauważalnej redukcji etatów, to w skali całego powiatu liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych wzrosła o ponad pół tysiąca (z 3588 na koniec marca, do 4114 osób na koniec maja 2020 roku). Obecnie ilość osób bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP Ostróda, osiągnęła poziom z kwietnia 2018 roku. Oznacza to odwrócenie korzystnego trendu, który obserwowaliśmy w ostatnich latach, kiedy bezrobocie, z miesiąca na miesiąc, systematycznie malało.

— Osoby bezrobotne, które zarejestrowały się w kwietniu i maju, to przede wszystkim pracownicy, którym nie przedłużono umów na czas określony — mówi Grażyna Górska, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie. — Nie zaobserwowaliśmy ponad przeciętnej liczby wypowiedzeń umów, nie zgłaszano do nas również zamiarów przeprowadzenia zwolnień grupowych. Nowi bezrobotni to m.in. pojedynczy przedstawiciele branż, które najbardziej odczuły zamrożenie gospodarki – gastronomii, hotelarstwa, czy drobnych usług. Rejestrowały się również osoby powracające z zagranicy i chcące uzyskać ubezpieczenie zdrowotne.

Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie na bieżąco monitoruje sytuację na lokalnym rynku pracy. Z najnowszych raportów wynika, że najwięksi pracodawcy próbują zaadaptować się do nowej sytuacji, korzystając z rządowej pomocy i oczekując na rozwój wypadków. Zdecydowana większość firm i instytucji wróciła do normalnej pracy.
Adrian Godlewski,
Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie

Źródło: Gazeta Olsztyńska

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5