Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność" zainwestuje w termomodernizację budynków prawie 12 mln złotych

2019-10-16 12:21:00 (ost. akt: 2019-10-16 12:47:31)

Autor zdjęcia: Archiwum WM UM

W środę 16 października w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zostało podpisanych kolejnych 28 umów na dofinansowanie projektów, których celem jest termomodernizacja budynków. Kwota wsparcia to 30 milionów zł. Wśród beneficjentów jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jedność“ w Ostródzie.
O dofinansowanie realizacji projektów polegających na głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych ubiegały się spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego. Dofinansowanie w wysokości prawie 6 mln złotych otrzymała Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jedność“ w Ostródzie. Spółdzielnia realizuje projekty termomodernizacji budynków wielorodzinnych znajdujących się w zasobach spółdzielczych. Całość kosztować będzie ponad 11,5 mln złotych.

— Projekty zakładają modernizację 10 budynków mieszkalnych — mówi Leszek Klonowski, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedność“. — Mamy na to trzy lata i zaczynamy wiosną przyszłego roku. Projekty obejmują wiele prac związanych z termomodernizacją, to między innymi docieplenie budynków i balkonów, budowa wejść do klatek schodowych, czyli tzw. wiatrołapów, docieplenie stropów i dachu, wymiana stolarki na klatkach schodowych i w piwnicach na stolarkę energooszczędną.

Prezes Klonowski podkreśla, że Spółdzielnia nie zaciąga kredytów na planowane inwestycje, w związku z tym nie płaci odsetek i nie obciąża dodatkowo mieszkańców. Prace zostaną sfinansowane z funduszu remontowego
— Chcemy maksymalnie ograniczyć opłaty ponoszone przez mieszkańców za energię cieplną — dodaje prezes Klonowski. — Szukamy takich rozwiązań, które temu sprzyjają. Może w przyszłości będą to pompy głębinowe? Zobaczymy...

Spółdzielnia złożyła dwa projekty. Pierwszy zakłada remont budynków przy ulicy 21 Stycznia 26, 28, 30, 41 oraz Stępowskiego 12 i 14 w Ostródzie. Drugi budynków mieszkalnych przy ulicy 21 Stycznia 43 oraz Stępowskiego 4, 6 i 21 w Ostródzie.

—Bardzo się cieszę, że spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe tak aktywnie i skutecznie zabiegają o unijne pieniądze na termomodernizację budynków – powiedział marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. – To są przedsięwzięcia, których efekty mieszkańcy odczuwają w sposób bezpośredni, poprzez poprawę komfortu i estetyki budynków, czy niższe opłaty. Przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną, poprawa efektywności energetycznej, inteligentne zarządzanie energią skutkujące poprawą stanu środowiska to już korzyść nas wszystkich. Dlatego samorząd województwa bardzo mocno wspiera wszelkie tego typu działania.

Jest to trzeci rozstrzygany konkurs w poddziałaniu 4.3.2. Do tej pory podpisano 60 umów na łączna kwotę dofinansowania ponad 33 mln zł. W tegorocznym naborze do dofinansowania kwotą blisko 42 mln zł wybrano 54 projekty. W środę podpisano 28 umów na dofinansowanie w wysokości 30 mln zł. Pieniądze pochodzą z RPO WiM 2014-2020 (Oś 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.2. Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych, schemat A).

Źródło: Gazeta Olsztyńska

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5