Gigantyczne pisanki w ostródzkim "Staszicu"

2017-04-10 10:59:01 (ost. akt: 2017-04-10 11:16:11)
Święta tuż, tuż a w Zespole Szkół Zawodowych im. S. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie "Wielkie wielkanocne jaja", czyli gigantyczne pisanki.
Od kilku tygodni wszystkie klasy naszej szkoły przygotowywały wielkanocne jaja na konkurs.

Celem konkursu było:
1. Propagowanie folkloru i tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.
2. Pobudzanie inwencji twórczej i fantazji w zakresie wykonywania pisanek wielkanocnych.
3. Kształtowanie aktywnej postawy uczniów wobec sztuki i tradycji kulturowej, związanej z obrzędami okresu Wielkiej Nocy.
4. Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych uczniów.
5. Promowanie twórczości.
6. Integracja młodzieży przez sztukę.

Wszystkie klasy po wielu dniach ciężkiej pracy zaprezentowały swoje fantastyczne jaja. Komisja konkursowa w składzie: dyrektor szkoły Maria Rymarska - Pszenna, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiegu Paulina Laskowska, nauczyciel Hanna Klonowska
opiekun SU Kamila Ostrowska, pracownik biblioteki szkolnej – Małgorzata Kierozalska i wybrany w drodze losowania uczeń Aleksandra Kuzioła - miała bardzo trudne zadanie.

Obrady jury trwały prawie godzinę aż w końcu zostali wyłonieni zwycięzcy:
I miejsce – klasa I sk /342pkt./ 100 zł
II miejsce – klasa IV Taf /328 pkt./ 70 zł
III miejsce – klasa IIIwf /323 pkt./ 50zł

Wszystkim składamy wielkie gratulacje i podziękowania za wielki wkład pracy, pomysłowość i wytrwałość w działaniach. Życzymy miłych i radosnych Świąt Wielkanocnych.
ZSZ im. S. Staszica w Ostródzie


Źródło: Gazeta Olsztyńska

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5