Dzielnicowi z Orzysza wyróżnieni za udział w działaniach "Dragon"

2021-07-08 10:00:00 (ost. akt: 2021-07-08 07:45:21)

Autor zdjęcia: KPP w Piszu

Orzyscy dzielnicowi zostali nagrodzeni za profesjonalne realizowanie zadań, jakie zostały im powierzone w ramach wojskowych ćwiczeń taktycznych. Podziękowanie otrzymali także od Dowództwa 16 Dywizji Zmechanizowanej.
W czerwcu tego roku na terenie kraju odbywały się wojskowe ćwiczenia taktyczne pod nazwą „Dragon”. Głównym ich celem było sprawdzenie zdolności Sił Zbrojnych RP i układu pozamilitarnego, jako elementów systemu bezpieczeństwa narodowego państwa w przeciwdziałaniu sytuacjom kryzysowym. Część tych ćwiczeń odbywała się na terenie powiatu piskiego. Uczestniczyli w nich także policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Piszu. Wykorzystanie sił i środków Policji miało na celu wsparcie wojska oraz doskonalenie skuteczności organizowania i prowadzenia działań w sytuacjach kryzysowych o charakterze militarnym.

Aktywny udział w ćwiczeniach „Dragon” brali dzielnicowi z Komisariatu Policji w Orzyszu. Mł. asp. Dariusz Prasał i sierż. szt. Marta Piętko-Runce, w ramach ustawowych kompetencji, wykonywali powierzone im zadania będące częścią założeń ćwiczebnych wojska. Swoje obowiązki realizowali wzorowo, wykazując osobiste zaangażowanie i inicjatywę, a ich profesjonalizm w działaniu przyczynił się do prawidłowego przebiegu ćwiczeń na terenie powiatu piskiego. Dowodem tego jest wysoka ocena wystawiona dla tych policjantów przez Dowództwo 16 Dywizji Zmechanizowanej.

Komendant Powiatowy Policji w Piszu, mł. insp. Marcin Kubas nagrodził mł. asp. Dariusza Prasała i sierż. szt. Martę Piętko–Runce za ich aktywny udział w działaniach „Dragon”. Tym samym docenił postawę dzielnicowych zasługującą na uznanie oraz przyczyniającą się do budowania pozytywnego wizerunku piskiej Policji.

Wyróżnienie policjantom wręczył p.o. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Piszu, nadkom. Jacek Kępiński, który przekazał dzielnicowym słowa gratulacji i podziękowania od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, nadinsp. Tomasza Klimka.

KPP w Piszu


2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5